Sobota 14.10

18.00 Za + brata Józefa BEMA, ++ rodziców Jerzego i Krystynę BEMÓW.


NIEDZIELA 15.10

XXVIII Niedziela zwykła

8.00 Z podziękowaniem MB Szensztackiej za Jej obecność w naszej parafii i z prośbą o błogosławieństwo
Boże dla wszystkich Ja przyjmujących.

9.30 Za Parafian.

11.00 Do Opatrzności Bożej i MB Różańcowej z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o zdrowie dla męża Floriana WOŹNIAKA z okazji 75. r. urodzin oraz o błogosławieństwo Boże dla rodziny (Te Deum).
Po Mszy św. sakrament chrztu świętego przyjmą: Maja, Mirella KOCYBA, Milena, Barbara STĘPIEŃ

15.15 Nabożeństwo Różańcowe.

16.00 Za + ojca Romualda, + teścia Kazimierza i + brata Janusza.


Poniedziałek 16.10

8:00 W intencji Ojca św. Franciszka, naszej Ojczyzny, o. Tadeusza i wszystkich pracowników oraz o dalszy
rozwój Radia Maryja – msza ofiarowana od Koła Przyjaciół.

17:15 Nabożeństwo Różańcowe.

18:00 Na pamiątkę ziemskich urodzin o modlitwę we mszy św. prosi + Jarosław DRYNKORN.


Wtorek 17.10

Wspomnienie św. Ignacego Antiocheńskiego, bpa i męcz.

8:00 Do Opatrzności Bożej i MB Różańcowej z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o zdrowie dla Ireny MIECHOWSKIEJ z okazji 68. rocznicy urodzin.

17:15 Nabożeństwo Różańcowe.

18:00 Za + Helenę KOSOK w 4. rocznicę śmierci.


Środa 18.10

8:00 Za Parafian.

17:15 Nabożeństwo Różańcowe.

18:00 Za + męża Walerego WŁOCZKA w 6. rocznice śmierci, + syna Jacka i + brata Wiesława, ++ pokrewieństwo z obu stron i dusze w czyśćcu cierpiące.


Czwartek 19.10

8:00 Za + Jadwigę w rocznicę ziemskich urodzin.

17.00 Za + rodziców Helenę i Konrada oraz ++ z rodziny.

Po Mszy Świętej: Nabożeństwo Różańcowe.


Piątek 20.10

Wspomnienie św. Jana Kantego, prezb.

8:00 Za dusze w czyśćcu cierpiące – od Rodziny Różańcowej.

17:15 Nabożeństwo Różańcowe.

18:00 Za + rodziców Irenę i Piotra WALUSÓW w kolejną rocznicę śmierci oraz ++ dziadków i wszystkich ++ z rodziny.


Sobota 21.10

8:00 Za + męża Stanisława JELONKA w 1. rocznicę śmierci.

17:15 Nabożeństwo Różańcowe.

18:00 Za + żonę Bożenę TOMASZEK w rocznicę śmierci oraz ++ rodziców i teściów.


NIEDZIELA 22.20

XXIX Niedziela zwykła

8.00 Za + teścia Rudolfa, ++ Martę i Mariana STASZKÓW, ++ rodziców DZIADOWICZÓW, SOJÓW, CHRAPKÓW i FIERKÓW.

9.30 Za Parafian.

11.00 W intencji rodzin KOŁDONÓW, NALEPÓW i GAJOWKICH o potrzebne łaski i dary Ducha Świętego,
oraz błogosławieństwo Boże i opiekę Świętej Rodziny

15.15 Nabożeństwo Różańcowe.

16.00 Za + Irenę KURTZHALS – od lokatorów z ul. Jodłowej 21 oraz ++ lokatorów.