16 luty – Niedziela 6 Zwykła

8.oo W intencji Ojca Świętego Franciszka, naszej Ojczyzny, o. Tadeusza i wszystkich pracowników, oraz o dalszy rozwój Radia Maryja – od Koła Przyjaciół

9.3o 1. Za + matkę Różę KACPRZYK w 30 dzień po śmierci

      2. Za + Jana MAJOCHA w 30 dzień po śmierci

11.oo   1.  Do Opatrzności Bożej i MB Różańcowej z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Janiny DITTRICH z okazji urodzin

        2. Za Parafian

16.oo   Za + Krystynę WENDZIK w 11 rocznicę śmierci, + Mariana WENDZIK w 2 rocznicę śmierci, ++ z rodziny WENDZIK, KONIK, GRABCZYK, ULANOWSKI


17 luty – Poniedziałek

8.oo Za ++ rodziców Jadwigę i Pawła oraz ++ dziadków z obu stron

18.oo  1. Za + Krystynę STĘPIEŃ w 1 rocznicę śmierci

       2. Za + Helenę LACH w rocznicę urodzin i za dusze w czyśćcu cierpiące


18 luty – Wtorek

8.oo  1. Za + Helenę ŁAWNICZAK – od córki Krystyny z mężem, dziećmi,          wnukami i prawnukami

            2. O Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Doroty KOLOCH z okazji            urodzin

18.oo Za + Helenę i Emanuela RURAŃSKICH i ++ z rodzin DUDEK i          RURAŃSKICH oraz dusze w czyśćcu cierpiące


19 luty – Środa

8.oo Za + matkę Elżbietę GREGIER w 5 rocznicę śmierci i 99 rocznicę urodzin, + ojca Alojzego, brata Herberta i dusze w czyśćcu cierpiące

18.oo  1. Z prośbą o szczęśliwe rozwiązanie dla Ani

       2. Za + Klarę FISCHER w 30 dzień po śmierci


20 luty – Czwartek

8.oo Za ++ rodziców Wincentego i Janinę, + teścia Jana, + Jolantę Kossobudzką

18.oo  Za + Zygmunta FRYDRYCH w 2 rocznicę śmierci


21 luty – Piątek

8.oo  1. Za dusze w czyśćcu cierpiące – od Rodziny Różańcowej

       2. Do Opatrzności Bożej i MB Różańcowej z podziękowaniem za     odebrane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo i zdrowie dla      Wandy z okazji urodzin

17.oo


22 luty – Sobota – Święto Katedry św. Piotra Apostoła

8.oo  Za ++ rodziców Zofię i Piotra WRAZIDŁO, + Małgorzatę i Romana   GARBACIOK i ++ z rodziny

14.oo Ślub Konkordatowy: KASZYCKI Łukasz – GALICA Ewa

18.oo 1. Za + Henrykę SZCZYPKA w 1 rocznicę śmierci

            2. Za + męża Wilhelma , ++ rodziców Elfrydę i Roberta, ++ teściów Różę i Wilhelma


23 luty – Niedziela 7 Zwykła

8.oo   

9.3o  1. Do Opatrzności Bożej i MB Różańcowej z podziękowaniem za     odebrane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo i zdrowie dla      Waldemara RACHWAŁ z okazji 60 rocznicy urodzin (Te Deum)

       2. Za Parafian

11.oo  1. Za + Jarosława DRYNKORN w 2 rocznicę śmierci

            2. Za + Urszulę JOPCZYŃSKĄ w 30 dzień po śmierci

16.oo Roczki