20 Niedziela Zwykła – 16.08

8.oo   Do Opatrzności Bożej i MB Różańcowej z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Marii GOIK z okazji urodzin

9.3o   1. W intencji Ojca Świętego Franciszka, naszej Ojczyzny, o. Tadeusza i wszystkich pracowników, oraz o dalszy rozwój Radia Maryja – od Koła Przyjaciół 

            2. Za + Tadeusza MAKOWSKIEGO i wszystkich ++ z ul. Sosnowej – od lokatorów

11.oo 1. O Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Marleny MIZIŃSKIEJ oraz Bartłomieja i Doroty  MIZIŃSKICH z okazji 2 rocznicy ślubu

            2. Za Parafian

16.oo Z prośbą o Boże błogosławieństwo, zdrowie i dary Ducha Świętego dla Oliwii HANDZLIK z 18 okazji urodzin i Boże błogosławieństwo dla całej rodziny


Poniedziałek  – Uroczystość św. Jacka, prezb., gł. Patr. arch. i metrop. Katowickiej  – 17.08

8.oo  Za + Ks. Kanonika Jana GACKA – od kuzynki Gertrudy z rodziną i Urszuli GACKA

18.oo Za + Krystynę LIPIŃSKĄ, + Waleriana SOKOŁOWSKIEGO i + Dariusza LIPIŃSKIEGO oraz             ++ pokrewieństwo z obu stron


Wtorek  –  18.08

8.oo Za + Ks. Kanonika Jana GACKA – od kuzynki Marii CIEŚLIK z rodziną

18.oo Za + Franciszka WROŻYNA w 1 r. śmierci


Środa-   19.08

8.oo   Za + Franciszka DANISZ w 1 r. śmierci

18.oo Za + Janusza KWIATKOWSKIEGO w 20 r. śmierci


Czwartek –  Wspomnienie św. Bernarda, opata i dK – 20.08

8.oo      Za + męża Henryka SZYMCZYK w rocznicę urodzin

17.oo W intencji Bogu wiadomej


III Piątek – Wspomnienie św. Piusa X, pap. – 21.08

8.oo    Za dusze w czyśćcu cierpiące

18.oo  Za + Ryszarda CZAJA w 2 r. śmierci, + Feliksa CZAJA w r. śmierci i + Henryka OPIEŁKA w rocznicę urodzin


Sobota –  Wspomnienie NMP, Królowej – 22.08

8.oo   1. W intencji Bodu wiadomej

            2. Za + Mariana KNOP w rocznicę urodzin, + mamę, brata, dziadków i pokrewieństwo z obu stron

18.oo Za + męża Jerzego SUŚLIK w rocznicę urodzin i + wnuka Przemka SUŚLIK w 10 r. śmierci


21 Niedziela Zwykła –   23.08

8.oo   Za + Franciszkę KOŚCIÓŁEK w 37 r. śmierci oraz ++ Jana i Artura PIENIUTA

9.3o   Za Parafian

11.oo  Za + Zdzisława NOWAK w 1 rocznicę śmierci

16.oo Do Opatrzności Bożej i MB Różańcowej z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o Boże             błogosławieństwo i zdrowie na dalsze lata życia dla Marii ALSZER z okazji 70 rocznicy urodzin             (Te Deum)