UROCZYSTOŚĆ   ŚW.  JADWIGII  ŚLĄSKIEJ – GŁÓWNEJ  PATRONKI  ŚLĄSKA   –  16.10

8.oo   W intencji Ojca Św. Franciszka, naszej Ojczyzny, o Tadeusza i wszystkich pracowników oraz o dalszy

             rozwój Radia Maryja – od Koła Przyjaciół.

9.30   Do Opatrzności Bożej i MB Różańcowej z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Barbary i Henryka KOWACKICH z okazji 50 rocznicy ślubu. (Te Deum).

11.00  W wigilię rocznicy urodzin o intencję mszy św. prosi + Jarosław DRYNKORN.

15.15   Nabożeństwo różańcowe.

16.00 Za + ojca Romualda, + teścia Kazimierza, + brata Janusza i + bratanka Ryszarda.


PONIEDZIAŁEK                                                                                                                                                     17.10

8.oo   Do Opatrzności Bożej i MB Różańcowej z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Ireny MIECHOWSKIEJ z okazji urodzin i o Boże błogosławieństwo dla     całej rodziny.

18.00   Za + Helenę KOSOK w 3 rocznice śmierci o radość nieba.


WTOREK   ●  ŚWIĘTO  ŚW.  ŁUKASZA,  EWANGELISTY      18.10

8.oo   Za + męża Jerzego w pierwszą rocznicę śmierci ++ rodziców i pokrewieństwo z obu stron.

18.00 Za + Henryka KANSEGO w pierwsza rocznicę śmierci – od lokatorów z ul. Sportowej 2.


ŚRODA –  19.10

8.oo   O liczne i owocne działania ewangelizacyjne wszystkich członków Kościoła świętego – od legionu Maryi.

18.oo Za ++ rodziców Helenę i Konrada oraz ++ z pokrewieństwa.


CZWARTEK   ●  WSPOMNIENIE  ŚW. JANA  KANTEGO,  PREZB   –  20.10

8.oo   Za Parafian.

17.00 Za + męża Walerego WŁOCZKA w 5 rocznicę śmierci, + syna Jacka, ++ pokrewieństwo z obu stron i

  dusze w czyśćcu cierpiące.


PIĄTEK      21.10

8.oo   Za dusze w czyśćcu cierpiące od Rodziny Różańcowej.

18.00 Za + mamę Lucynę IZYDORCZYK, + ojca Antoniego, ++ dziadków GRABOWSKICH,

              IZYDORCZYKÓW, ++ pokrewieństwo z obu stron i dusze w czyśćcu cierpiące.


SOBOTA ●  WSPOMNIENIE  ŚW.  JANA  PAWŁA  II,  PAP.       22.10

8.oo   Za + męża Henryka NAWROTA w 12 rocznicę śmierci, ++ teściów, szwagierki i szwagrów oraz wszystkich ++ z rodziny NAWROT.

16.00 Do Opatrzności Bożej i MB Różańcowej z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Franciszka DRAŻYKA z okazji 75 rocznicy urodzin i 50 rocznicy urodin Joanny HANDZLIK. (Te Deum).

18.00 Za + Jadwigę GOCZOŁ w drugą rocznicę śmierci.


XXX  ●  NIEDZIELA  ZWYKŁA   –        23.10

8.oo   Do Opatrzności Bożej i MB Różańcowej z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Michała z okazji 60 rocznicy urodzin. (Te Deum).

9.30   Do Opatrzności Bożej i MB Różańcowej z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Ewy i Henryka GOLDÓW z okazji 50 rocznicy ślubu. (Te Deum).

11.00  Do Opatrzności Bożej i MB Różańcowej z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o dalsze Boże Błogosławieństwo, zdrowie i opiekę dla Marii PIETRYKI z okazji 70 rocznicy urodzin oraz o Boże błogosławieństwo dla córek z rodzinami. (Te Deum).

15.15   Nabożeństwo różańcowe.

16.00 Za Parafian.