16 grudzień – III Niedziela Adwentu Gaudete Radości

8.oo  W intencji Ojca Św. Franciszka, naszej Ojczyzny, o. Tadeusza i wszystkich pracowników oraz o dalszy rozwój Radia Maryja – od Koła Przyjaciół
9.3o  Za + Jadwigę Smoleń
11.oo Z prośbą o Boże błogosławieństwo, zdrowie i dary Ducha Św. Oraz opiekę MB Różańcowej dla Szymona Nowickiego
12.15 Za + Tadeusza Noga w 10 rocznicę śmierci
15.oo Chrzty
17.oo  Do Opatrzności Bożej i MB Różańcowej z podziękowaniem za dar życia i otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Mikołaja z okazji 21 rocznicy urodzin


17 grudzień – Poniedziałek 

6.3o Roraty: Za Parafian (16.12.2018)
8.oo Za + męża Jana Rurańskiego w 15 rocznicę śmierci, ++ teściów Wiktorię i Franciszka

18.oo Za ++ Andrzeja i Teodora Oleś oraz dusze w czyśćcu cierpiące

 


18 grudzień – Wtorek

6.3o Roraty: W intencji Bogu wiadomej
8.oo Za + matkę Irenę Gansera w 1 rocznicę śmierci i + ojca Romana i ++ pokrewieństwo

18.oo O Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Marii Labisz z okazji 1 rocznicy urodzin


19 grudzień – Środa 

6.3o Roraty: Za + Marię Milota w 20 rocznicę śmierci, + męża Jerzego i córkę Krystynę
8.oo Za + Piotra Mężeński w rocznicę urodzin, ++ rodziców

18.oo Za + męża Tadeusza w 20 rocznicę śmierci


20 grudzień – Czwartek 

8.oo 1. Za + Krystiana Świerczyna – od mieszkańców Wspólnoty Mieszkaniowej „Jedność”
2. Za + Krystiana Świerczyna – od kolegów i znajomych

17.oo Roraty: Za ++ rodziców Felicję i Józefa Kwiecień – od córki, zięcia i wnuków oraz ++ z rodziny


21 grudzień – Piątek 

6.3o Roraty: Za + męża Ewalda w 30 rocznicę śmierci
8.oo Za dusze w czyśćcu cierpiące – od Rodziny Różańcowej

18.oo Za + Zofię Niewrzot, + męża i pokrewieństwo – od lokatorów z ul. Świętokrzyskiej 12


22 grudzień – Sobota

8.oo  1. Za ++ rodziców Gertrudę i Emila Gzel i + brata Andrzeja Gzel
2. Za + matkę Irmę Bonczyk w 30 dzień po śmierci

18.oo Za + męża Mariusza Bartosik w rocznicę urodzin – od żony i dzieci oraz dusze w czyśćcu cierpiące


23 grudzień – IV Niedziela Adwentu 

8.oo  Za + Jakuba Kopyckiego i + Krzysztofa Brońskiego oraz ++ z rodziny
9.3o  Za Parafian
11.oo Za + Wiktora Szmajduch w rocznicę urodzin
12.15 Za + Herberta Kołodziej – od lokatorów z ul. Jodłowej 15
15.oo Za + Józefa Bania w 1 rocznicę śmierci, ++ rodziców Marię i Alfreda Bania oraz za + Józefa i Jadwigę Neumann
17.oo  Za + męża Józefa Różyckiego w 1 rocznicę śmierci, ++ rodziców z obu stron i dusze w czyśćcu cierpiące