NIEDZIELA ● II NIEDZIELA ZWYKŁA 17.01

8.oo Za + męża Zygmunta w rocznicę rodzin.

9.3o Za + matkę Anielę w rocznice urodzin.

11.oo Za + męża Antoniego MAJSTER w rocznicę urodzin ++ rodziców i teściów oraz dusze w czyśćcu cierpiące.

14.oo Msza św. Kolędowa – dodatkowa w intencji mieszkańców ulic naszej parafii, którzy nie mogli wcześniej w nich uczestniczyć.

15.30 Nieszpory niedzielne.

16.00 Za Parafian.


PONIEDZIAŁEK 18.01

8.oo Za + męża Jana RURAŃSKIEGO, ++ teściów Wiktorię i Franciszka, ++ rodziców Zofię i Czesława.

18.00 Za + Klarę FISCHER w pierwszą rocznicę śmierci.


WTOREK ● WSPOMNIENIE ŚW. JÓZEFA PELCZARA, BPA 19.01

8.oo Za + Waleriana WŁOCZKA w rocznicę urodzin + syna Jacka, ++ rodziców, teściów i pokrewieństwo z obu stron.

18.00 W intencji Bogu wiadomej.


ŚRODA 20.01

8.oo Za + syna Janusza TROJANOWSKIEGO w pierwszą rocznicę śmierci, ++ dziadków i pokrewieństwo z obu stron.

18.00 Za + Gretę GOLAN w pierwszą rocznicę śmierci.


CZWARTEK ● WSPOMNIENIE ŚW. AGNIESZKI, DZ I MĘCZ. 21.01

8.ooZa + Andrzeja LIBUDA w 30 dzień po śmierci.

17.00 Za + Piotra TSCHEKE od lokatorów z ul. Łagiewnickiej 1a.


PIĄTEK 22.01

8.oo Za + dziadka Henryka od wnuka Krzysztofa z rodziną.

18.00 Za wszystkich ++ w miesiącu grudniu 2020 roku.


SOBOTA 23.01

8.oo Za + Anielę GARBAS i jej + matkę Jadwigę oraz dusze w czyśćcu cierpiące.

18.00 Za + Czesława KURPAS w 10 rocznicę śmierci ++ Teresę KURPAS i Jana SKUBACZ oraz ++ Ernesta i Jana KURPAS w rocznicę urodzin.


NIEDZIELA ● III NIEDZIELA ZWYKŁA 24.01

8.oo Za dusze w czyśćcu cierpiące od Rodziny Różańcowej.

9.3o Za + Parafian.

11.oo Do Opatrzności Bożej i MB Różańcowej z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Stefanii BERGER z okazji 85 rocznicy urodzin i Boże błogosławieństwo dla całej rodziny.

15.30 Nieszpory niedzielne.

16.00 Za + Matyldę SŁUPIK w rocznicę śmierci i ++ krewnych.