17 luty – Niedziela 6 Zwykła

8.oo  Za + Grzegorza Mika w 30 dzień po śmierci
9.3o  Za Parafian
11.oo Do Opatrzności Bożej i MB Różańcowej z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Danuty Fabian z okazji 50 rocznicy urodzin i Boże błogosławieństwo dla całej rodziny (TD)
12.15 Za + brata Krystiana w 1 rocznicę śmierci i wszystkich ++ z rodziny Nowacki
15.oo Chrzty
17.oo  Za + Joannę Klozyk w rocznicę śmierci


18 luty – Poniedziałek 

8.oo  1Do Opatrzności Bożej i MB Różańcowej z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Jerzego z okazji urodzin – od żony

18.oo  Za + Helenę Rurańską w 1 rocznicę śmierci, + Emanuela Rurańskiego w 14 rocznicę śmierci i za ++ z rodziny Dudek, Rurański i Giza oraz dusze w czyśćcu cierpiące


19 luty – Wtorek 

8.oo  Do Opatrzności Bożej i MB Różańcowej z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Ewy i Soni z okazji urodzin

18.oo  Za + brata Zygmunta Frydrych w 1 rocznicę śmierci i ++ z rodziny Frydrych


20 luty – Środa

8.oo  Za + ojca Stanisława Gawlik w 1 rocznicę śmierci

18.oo  Do Opatrzności Bożej i MB Różańcowej z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo, zdrowie i światło Ducha Świętego dla Macieja z okazji 18 rocznicy urodzin


21 luty – Czwartek 

8.oo  Za ++ rodziców Paulinę i Edwarda Iwańskich

17.oo  Za + Łucję Kusz w 1 rocznicę śmierci


22 luty – Piątek – Święto Katedry św. Piotra Apostoła

8.oo  Za dusze w czyśćcu cierpiące – od Rodziny Różańcowej

18.oo  Za + Stanisława Lech – od lokatorów z ul. Karpackiej 19


23 luty – Sobota – Wspomnienie św. Polikarpa, bpa i męcz.

8.oo   Do Opatrzności Bożej i MB Różańcowej z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Teresy i Andrzeja Solich z okazji 45 rocznicy ślubu (TD)

18.oo  Za + Hildegardę Kopel, ++ rodziców i pokrewieństwo z obu stron


24 luty – Niedziela 7 Zwykła

8.oo  Za + Feliksa Boś w 14 rocznicę śmierci
9.3o  Za Parafian
11.oo Do Opatrzności Bożej i MB Różańcowej z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo, zdrowie i dary Ducha Świętego dla Natalii i Magdaleny Fryc z okazji 7 rocznicy urodzin
12.15 Za + Jarosława Drynkorn w 1 rocznicę śmierci
15.oo Roczki
17.oo  Za + Antoniego Jajszczok w 30 dzień po śmierci