NIEDZIELA  WIELKANOCNA  ZMARTWYCHWSTANIA  PAŃSKIEGO                                         17.04

8.oo  Za + ojca Edwarda BOSEGO w rocznicę śmierci, ++ pokrewieństwo z obu stron i dusze w czyśćcu

            cierpiące.

9.3o   Msza dziękczynno-błagalna w intencji Bogu wiadomej.

11.oo  O Boże błogosławieństwo i zdrowie dla najbliższej rodziny.

15.30  Nieszpory.

16.00  Do Opatrzności Bożej i MB Różańcowej z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o Boże

              błogosławieństwo i zdrowie dla Joachima z okazji 60 rocznicy urodzin.


PONIEDZIAŁEK  WIELKANOCNY   –   18.04

8.oo  W intencji mieszkańców Chropaczowa.

9.3o   Do Opatrzności Bożej i MB Różańcowej z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o Boże

             błogosławieństwo i zdrowie dla Iwony z okazji urodzin.

11.oo  Za + Jana STYPUŁĘ o łaskę życia wiecznego.

16.00  W intencji Mateusza PRUSICKIEGO w pierwszą rocznicę urodzin z prośbą o Boże błogosławieństwo i opiekę Anioła Stróża dla niego i całej rodziny.


WTOREK  WIELKANOCNY  –   19.04

8.oo  Za ++ rodziców Helenę i Konrada BOMBELKÓW i ++ pokrewieństwo.

18.00  Do Opatrzności Bożej i MB Różańcowej z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o Boże             błogosławieństwo i zdrowie dla Barbary  dla Pawła z okazji urodzin.


ŚRODA  WIELKANOCNA   –    20.04

8.oo  Z prośbą o Boże błogosławieństwo, zdrowie i światło Duch Świętego oraz umocnienie wiary dla Ilony z okazji urodzin.

9.00  Pogrzeb + śp. Piotr JESIONEK.

18.00  Za + Ludmiłę JURECZKO i Józefa SŁUPIKA w rocznicę śmierci, ++ krewnych oraz dusze w czyśćcu cierpiące.


CZWARTEK   WIELKANOCNY                                                                                  21.04

8.oo  Za + Józefa KUŹNIKA od lokatorów z ul. Średniej 6.

17.00  Za + męża Antoniego PYKĘ w pierwszą rocznicę śmierci.


PIĄTEK   WIELKANOCNY    –  22.04

8.00    Za + Martę POŚPIECH – od sąsiadów z ul. Stawowej 28. 

18.00  Za + Henryka KANSEGO i wszystkich ++ z ulicy Sportowej 2 – od lokatorów.


SOBOTA  WIELKANOCNA    –   23.04

8.00    Za + Jana Stypułę o łaskę życia wiecznego. 

18.00  Za + mamę Krystynę BOŚ w drugą rocznice śmierci, + ojca Feliksa w 17 rocznice śmierci i + brata Wiesława w 7 rocznicę śmierci. 


II  NIEDZIELA  WIELKANOCNA  MIŁOSIERDZIA  BOŻEGO –   24.04

8.oo  Za parafian.

9.3o   Z podziękowaniem Jezusowi Miłosiernemu za wszelkie łaski wyproszone w godzinie miłosierdzia w             naszym kościele – msza św. ofiarowana od Legionu Maryi.

11.oo  Do Opatrzności Bożej i MB Różańcowej z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o Boże błogosławieństwo i zdrowie oraz opiekę Matki Bożej dla Wioletty GOŁĘBIEWSKIEJ z okazji 50 rocznicy urodzin oraz dla całej rodziny (Te Deum).

15.30  Nieszpory.

16.00 Msza św. w intencji dziecka rocznego: Pola KOMRAUS.