17 listopad – Niedziela 33 Zwykła

8.oo Za + mamę Rozalię RZEPKA w 20 rocznicę śmierci, + ojca Alfonsa i ++ z rodziny RZEPKA – od dzieci z rodzinami

9.3o Za Parafian

11.oo   W intencji Pawła w 13 rocznicę urodzin z prośbą o Boże błogosławieństwo i opiekę MB Różańcowej oraz dary Ducha Świętego na każdy dzień

12.15 Do Opatrzności Bożej i MB Różańcowej z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo i zdrowie dla córki Katarzyny z okazji urodzin i Boże błogosławieństwo dla całej rodziny

15.oo   Chrzty

17.oo   1. Za + Stanisława JASTRZĘBSKIEGO, + jego żonę , syna, rodziców siostry, szwagrów i siostrzeńca

        2. W intencji Rady Duszpasterskiej naszej parafii


18 listopad – Poniedziałek – Wspomnienie bł. Karoliny Kózkówny, dz. i męcz.

8.oo   1. Za + Wandę MATUSZEWSKĄ

            2. Za + Jana RÓŻYCKIEGO w rocznicę śmierci i ++ z rodziny RÓŻYCKICH

18.oo  Za + Alinę ZMARZLIK – od lokatorów z ul. Górnej 16


19 listopad – Wtorek

8.oo  Za + Tadeusza KUREK

            2. Za + Tadeusza KUREK – od sąsiadów POSTAWA i RZĄSA

18.oo 


20 listopad – Środa – Wspomnienie św. Rafała Kalinowskiego, prezb.

8.oo 1. Za + żonę Annę Kinowską

            2. W intencji Bogu wiadomej

18.oo  Za + męża Henryka CYL i ++ rodziców Marię i Jerzego KOWOLIK oraz Lidię i Roberta CYL


21 listopad – Czwartek – Wspomnienie Ofiarowania NMP

8.oo  W podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o Boże błogosławieństwo dla     całej rodziny

17.oo  W intencji chóru „MAGNIFICAT” z okazji św. Cecylii


22 listopad – Piątek – Wspomnienie św. Cecylii, dz. i męcz.

8.oo   1. Za + Ks. Kanonik Jan GACKA – od parafian

            2. Do Opatrzności Bożej i MB Różańcowej z podziękowaniem za odebrane      łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Magdaleny RAIMAN   z okazji 90 rocznicy urodzin

18.oo  Za + Reginę FRYDRYCH w rocznicę śmierci, + Floriana OPERCHALSKIEGO     w rocznicę śmierci


23 listopad – Sobota

8.oo   1. Za + męża Romana SZYJA w kolejną rocznicę śmierci i + ciocię Martę

            2. Za ++ rodziców Feliksa i Marię KULIG, + Józefa ZGŁOBICKIEGO

3. W intencji ministrantów i ich rodziców

18.oo  Za ++ rodziców Weronikę i Władysława MIKUCZEWSKICH w kolejną             rocznicę śmierci i dusze w czyśćcu cierpiące


24 listopad – Niedziela Uroczystość Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata

8.oo     Do Opatrzności Bożej i MB Różańcowej z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Weroniki i Jana BARTECZKO z okazji 50 rocznicy ślubu <TD>

9.3o   Za Parafian

11.oo   Za+ Mariana GRZESIAKA w I rocznicę śmierci

12.15    Za + Barbarę GÓRECKĄ w rocznicę urodzin i + Krzysztofa BROŃSKIEGO oraz wszystkich ++ z rodziny

15.oo  Roczki

17.oo  Za ++ rodziców Gertrudę i Wiktora SZEWCZYK