XVI  NIEDZIEA  ZWYKŁA10.07

8.oo   W intencji Ojca św. Franciszka, naszej ojczyzny, o Tadeusza i wszystkich pracowników oraz o dalszy rozwój Radia Maryja od Koła Przyjaciół.

9.30   Za parafian.

11.00  Za + Alfreda GABORA w 20 rocznicę śmierci a także na pamiątkę rocznicy urodzin oraz za ++ rodziców, teściów i ++ pokrewieństwo.

Po mszy św. sakrament chrztu św. przyjmie: Nathan, Patrycjusz GLOWANIA

15.30  Nieszpory niedzielne.

16.00  Za + Helenę LORENT w rocznice śmierci o radość nieba.

PONIEDZIAŁEK – 18.07

8.oo  Za + ojca Erwina WALECZKA na pamiątkę urodzin oraz za ++ dziadków.

WTOREK – 19.07

18.00  Za + ojca Wilhelma na wspomnienie 100 rocznicy urodzin oraz za ++ dziadków i ++ rodzeństwo.

ŚRODA – 20.07

8.oo  O dar nieba dla + męża Zygmunta ŚMIESZKOŁA oraz ++ z całej rodziny.

CZWARTEK – 21.07

17.00   Za + babcię Anielę PUCEK na pamiątkę 50 rocznicy śmierci.

PIĄTEK   ●  ŚWIĘTO  ŚW.  MARII  MAGDALENY – 22.07

8.00  Za dusze w czyśćcu cierpiące – od Rodziny Różańcowej.

SOBOTA  ●  ŚWIĘTO  ŚW.  BRYGIDY  ZAK.  PATRONKI  EUROPY – 23.07

18.00   Za + mamę Bronisławę SMOLAREK i ++ pokrewieństwo. 

XVII  NIEDZIELA  ZWYKŁA – 24.07

8.oo   Za + Krystiana GLOMBA, + Roberta LABEGO oraz za ++ Marię i Roberta GLOMBÓW.

9.30   Za parafian.

11.00  Do Opatrzności Bożej i MB Różańcowej z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Bronisławy KULAWIK z okazji 70 rocznicy urodzin. (Te Deum)

15.30  Nieszpory niedzielne.

16.00  Msza dziękczynna za wszystkie otrzymane dary i łaski w intencji Józefa z okazji urodzin.