18 luty – Niedziela 1 Wielkiego Postu
8.oo Do Opatrzności Bożej i MB Różańcowej z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Ewy i córki Soni z okazji urodzin
9.3o Za Parafian
11.oo Do Opatrzności Bożej i MB Różańcowej z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Tomasza Zgłobickiego z okazji 30 rocznicy urodzin – od żony, córki i rodziców
12.15 Za + Feliksa Boś w 13 rocznicę śmierci
15.oo Chrzty
17.oo Za + Krystynę Wendzik w 9 rocznicę śmierci i + Mariana Wendzik, ++ z rodzin Wendzik i Konik – od
męża, córki i syna z rodzinami

19 luty – Poniedziałek
8.oo Za dusze w czyśćcu cierpiące
18.oo
 1. Za + Józefa Machalica w 30 dzień po śmierci
 2. Za + Franciszkę Swarlik w 30 dzień po śmierci

20 luty – Wtorek
8.oo Z prośbą o Boże błogosławieństwo i łaskę zdrowia dla pani Marii Salisz
18.oo
 1. Za + matkę Krystynę Machnik w 1 rocznicę śmierci, + męża, ++ rodziców i pokr. z obu stron
 2. Za + Mariusza Münzer w 30 dzień po śmierci

21 luty – Środa
8.oo
 1. Za + Helenę Solich
 2. Za dusze w czyśćcu cierpiące
18.oo Za + Zofię Grzybowską – od lokat. z ul. Jodłowej 21

22 luty – Czwartek – Święto Katedry św. Piotra Apostoła
8.oo Za + Wandę Urban od lokatorów z ul. Beskidzkiej 2
17.oo
 1. Za + Elżbietę Spyra w 1 rocznicę śmierci, ++ Jana, Wiktorię, Józefa i Marię Spyra i + Teresę Grejf
 2. Za + Henryka Opiełka – od lok. z ul. Jordanowskiej 3, 5

23 luty – Piątek
8.oo Za ++ rodziców Agnieszkę i Ryszarda Reyman
18.oo
 1. Za + ojca Stanisława Świetnickiego w 10 rocznicę śmierci, + matkę Krystynę i + brata i pokrewieństwo
 2. Za + Wandę Urban od współpracowników wnuczki Karoliny z Zakładu Radioterapii

24 luty – Sobota
8.oo Za + mamę Magdalenę Harazim, + ojca Leona, ciocię Różę Sobota w rocznicę śmierci oraz pokrewieństwo z obu stron
18.oo
 1.  Za + Tadeusza Nowackiego, ++ rodziców, teściów, brata, szwagrów, ++ z rodziny Jaskulskich, ++ sąsiadów i dusze w czyśćcu cierpiące
 2. Za + męża Piotra Mężyńskiego w 1 rocznicę śmierci i ++ rodziców

25 luty – Niedziela 2 Wielkiego Postu
8.oo Za + Józefa Różyckiego i wszystkich ++ z ul. Jodłowej 31 – od lokatorów
9.3o Za Parafian
11.oo Za + Małgorzatę Janoszek w drugi miesiąc po śmierci
12.15 Za + Alfonsa Mateja w 30 dzień po śmierci
15.oo Roczki
17.oo Za + ojca Tadeusza Hyla w roczn. ur. i ++ z rodziny Hyla, Czapla