18 marzec – Niedziela 5 Wielkiego Postu
8.oo Za + Józefa Różyckiego w rocznicę urodzin – od żony z dziećmi
9.3o Za Parafian
11.oo Do Opatrzności Bożej i MB Różańcowej z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o Boże
błogosławieństwo i zdrowie dla Krystyny Liczkowskiej z okazji 60 rocznicy urodzin – od męża i córek z rodzinami
12.15 Za + Norberta Klein – od lokatorów z ul. Świętokrzyskiej 22
15.oo Chrzty
17.oo Za + mamę Łucję Karkoszka w 1 rocznicę śmierci – od dzieci z rodzinami


19 marzec – Poniedziałek – Uroczystość św. Józefa Oblubieńca NMP
8.oo O zdrowie dla córki i błogosławieństwo Boże dla całej rodziny

18.oo 1. Za + Wincentego Lipińskiego w 1 rocznicę śmierci
2. Za + Mariusza Bartosik w 1 rocznicę śmierci


20 marzec – Wtorek
8.oo 1. Za ++ rodziców Mariannę i Antoniego Kuźniar, + brata Stanisława, + siostrę Zofię, + szwagra Wiesława, + bratową Irenę i jej ++ rodziców i dusze w czyśćcu cierpiące
2. Za żyjących kierowników duchowych Legionu Maryi, legionistów czynnych i auksyliatorów

18.oo Za + Bronisława Szczepanik w 2 rocznicę śmierci


21 marzec – Środa
8.oo Za + Stanisława Gawlik w 30 dzień po śmierci

18.oo 1. Za + Helenę Rurańską w 30 dzień po śmierci
2. Za + Jarosława Drynkorn w 30 dzien po śmierci


22 marzec – Czwartek
8.oo 1. Za + Norberta Osmańczyka w rocznicę urodzin
2. Msza Św. dziękczynna z okazji urodzin Mariusza Miechowskiego z prośbą o Boże błogosławieństwo dla całej rodziny

17.oo Za + Janinę Wielgus – od sąsiadów z ul. Górnej 20


23 marzec – Piątek
8.oo Z prośbą o Boże błogosławieństwo zdrowie i opiekę Anioła Stróża dla Michała Nowickiego z okazji 7 rocznicy urodzin

18.oo 1. Za + Annę Sobczyk w rocznicę śmierci ++ rodziców i rodzeństwo
2. W intencji Renaty z okazji urodzin z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo i zdrowie dla całej Rodziny


24 marzec – Sobota
8.oo Z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o dalsze błogosławieństwo Boże i zdrowie dla Teresy z okazji urodzin

18.oo 1. Za + Jana Zbiciaka, Władysławę i Mieczysława Różańskiego w rocznicę śmierci
2. Za dusze w czyśćcu cierpiące


25 marzec – Niedziela Palmowa Męki Pańskiej
8.oo Za + Jana Wielgus – od sąsiadów z ul. Górnej 20
9.3o Za Parafian
11.oo Za + Krystynę Nowak – od brata Stanisława z rodziną
12.15 Do Opatrzności Bożej i MB Różańcowej z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Haliny Spyra z okazji 70 rocznicy urodzin <TD>
15.oo Roczki
17.oo Za + męża Mariusza Szczesny w 1 rocznicę śmierci