●  VII NIEDZIELA  ZWYKŁA   –   19.02

8.oo   Za + Irenę CICHOŃ w pierwszą rocznicę śmierci +  Czesława CICHONIA w 20 rocznicę śmierci.

9.30   Za Parafian.

11.00  Za + Renatę WÓJCIK w pierwszą rocznicę śmierci.

15.30  Nieszpory niedzielne.

16.00  Za + córkę Patrycję LANGER w rocznicę śmierci, ++ dziadków i  babcie z obu stron.


PONIEDZIAŁEK        20.02

8.oo   Za ++ rodziców Jadwigę i Pawła, ++ dziadków i wszystkich ++ z pokrewieństwa.

18.00  Za dusze w czyśćcu cierpiące.


WTOREK     21.02

8.00   Za + męża Franciszka na pamiątkę urodzin.

18.00  Za + brata Zygmunta FRYDRYCHA w 5 rocz. śmierci, ++ rodziców Alfonsa i Janinę FRYDRYCHÓW.


ŚRODA  POPIELCOWA  ● WIELKI  POST          22.02

8.00   Za ++ rodziców Martę i Romana TKOCZÓW oraz dusze w czyśćcu cierpiące.

18.00  Za + ojca Józefa SCHMIDTA na pamiątkę ziemskich urodzin.


CZWARTEK         23.02

8.00   Za + Romana HAUKEGO – od lokatorów z ul. Szczytowej 1.

17.00  Za wszystkich ++w miesiącu styczniu. Są nimi: + Elfryda MANJURA, + Janusz MACIEJEWSKI, + Bronisława LEWANDOWSKA, + Jan PSONKA, + Dorian KOTASIEWICZ, + Jerzy BATOR, + Ewa BYTOMSKA,+ Danuta KRUK.


PIĄTEK –     24.02

8.00   O modlitwę we mszy św. prosi + Jarosław DRYNKORN.

17.15  Droga krzyżowa.

18.00  Za ++ Helenę i Emanuela RURAŃSKICH, ++ rodziców i ++ rodzeństwo.


SOBOTA    25.02

8.00  Za + ojca Pawła w rocznicę śmierci, + matkę Łucję oraz wszystkich ++ z rodziny.

18.00  Za + ojca Tadeusza i ++ z rodzin HYLÓW i CZAPLÓW.


● I NIEDZIELA  WIELKIEGO  POSTU    26.02

8.oo   Za + Franciszka MATULĘ w 20 rocznicę śmierci, + Władysława w 18 rocznicę śmierci, + siostrę Marię oraz + Romana.

9.30   Za Parafian.

11.0Za + mamę Zdzisławę STĘPIEŃ w rocznicę śmierci.

15.15  Gorzkie żale z kazaniem pasyjnym.

16.00  Za ++ Bernarda, Elżbietę, Magdalenę i Alojzego HERMANÓW, oraz ++ pokrewieństwo z obu stron.