19 kwiecień – 2 Niedziela Wielkanocna – Miłosierdzia Bożego

8.oo Za + Eugenię BARANIOK w 10 r. śmierci, + męża Augustyna i ++ pokrewieństwo z obu stron

9.3o 1. W intencji ks. Proboszcza Eugeniusza PLUTY z okazji 36 r. święceń kapłańskich od Rodziny Różańcowej, Legionu Maryi i Koła Przyjaciół Radia Maryja

2.  Z podziękowaniem Jezusowi Miłosiernemu za wszelkie łaski wyproszone w godzinie miłosierdzia w naszym kościele – Msza Św. ofiarowana od Legionu Maryi

11.oo 1. Za + Zygmunta ŚMIESZKOŁ, ++ rodziców i pokrewieństwo z obu stron

2. Za Parafian

16.oo Do Opatrzności Bożej o MB Różańcowej z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Marcina GLODNY z okazji 40 rocznicy urodzin (Te Deum)


20 kwiecień – Poniedziałek

8.oo  1. O Boże błogosławieństwo dla rodzin MYRCZYK, SZKUDLAREK i GIERAT

2.W pewnej intencji

18.oo Za + matkę Helenę BOMBELKA w r. urodzin, + ojca Konrada i ++ pokrewieństwo z obu stron


21 kwiecień – Wtorek

8.oo 1. Za ++ rodziców DYNGUS i wszystkich ++ z rodziny

2. Za ++ teściów MYRCZYK i ++ rodzeństwo

18.oo Do Opatrzności Bożej o MB Różańcowej z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Barbary SŁODCZYK z okazji urodzin


22 kwiecień – Środa

8.oo Za wszystkich ++ dotkniętych corona-wirusem i dusze w czyśćcu cierpiące

18.oo 1. Za + Antoniego SZUBA w 1 r. śmierci


23 kwiecień – Czwartek – Uroczystość św. Wojciecha Bp i męcz. Gł. patr. Polski

8.oo Za + Zdzisława NOWAKA, wszystkich ++ z rodziny i dusze w czyśćcu cierpiące

17.oo 1. Za + żonę Rozalię KRAIK w 2 rocznicę śmierci i wszystkich ++ z rodziny KRAIK i WIATEREK

2. Z prośbą o Boże błogosławieństwo i zdrowie dla syna Wojciecha z okazji urodzin i Boże błogosławieństwo dla rodziny


24 kwiecień – Piątek

8.oo Za + Edwarda GERHARDS w 30 dzień po śmierci

18.oo 1. Za + Małgorzatę KRÓLIKOWSKĄ – od lokatorów z ul. Średniej 5

         2. Za + Irenę KOPIEC i wszystkich ++ z ul. Średniej 5 – od lokatorów


25 kwiecień – Sobota – Święto Św. Marka Ewangelisty

8.oo  Za + matkę Almę SOBIK w 100 r. urodzin

18.oo 1. Do Opatrzności Bożej o MB Różańcowej z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Urszuli MIKA z okazji urodzin oraz dla męża Eugeniusza

2. O Boże błogosławieństwo i zdrowie dla synów z rodzinami


26 kwiecień – 3 Niedziela Wielkanocna

8.oo  Za + Henrieta LOSKA w 6 r. śmierci

9.3o 1. O łaskę powstrzymania pandemii corona-wirusa

2. Za Parafian

11.oo 1. Za + Marię HARTMAN

2. Za + Reginę MATEJA w 1 r. śmierci i wszystkich ++ z rodziny

16.oo Za + Leokadię MICHALIK