16 Niedziela  Zwykła – 19.07

8.oo   Za + matkę Olgę SAWCZUK w 33 r. śmierci.+ ojca Feliksa, siostrę Łucję, brata Zygmunta i dusze w czyśćcu cierpiące

9.3o   1. Za + Bogumiłę LEWIŃSKĄ w 30 dzień po śmierci

            2. Za Parafian

11.oo  1. Do Opatrzności Bożej i MB Różańcowej z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Jana KULAWIK z okazji 70 rocznicy urodzin (Te Deum)

            2. Z prośbą o Boże błogosławieństwo i zdrowie dla córek z rodzinami, sióstr, szwagra i   szwagierki z rodzinami

16.oo Za + matkę Krystynę ŚWIETNICKĄ w 12 r. śmierci, + ojca Stanisława, + brata Grzegorza i ++  pokrewieństwo z obu stron


Poniedziałek – 20.07

8.oo  Za ++ rodziców i teściów

18.oo Za + ojca Nikodema KRÓL – od córki Elżbiety, wnuczki Kasi z rodziną i wnuka Jacka z rodziną


Wtorek – 21.07

8.oo Do Opatrzności Bożej i MB Różańcowej z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Edeltraudy WYSŁUCH z okazji urodzin

18.oo Za + Adelajdę JASCHKE – KOJ  w 30 dzień po śmierci


Środa – Święto św. Marii Magdaleny – 22.07

8.oo   Za + ojca Erwina WALECZEK w rocznicę urodzin i jego ++ rodziców

18.oo Za + Elżbietę TELLMANN w 1 rocznicę śmierci


Czwartek –  Święto św. Brygidy, patronki Europy  –   23.07

8.oo   Za + matkę Bronisławę SMOLAREK w 1 rocznicę śmierci i + ojca

17.oo Za + Krystynę NOWAK w 1 rocznice śmierci – od syna, synowej i wnuczka


Piątek – Wspomnienie św. Kingi, dz. –  24.07

8.oo    Za dusze w czyśćcu cierpiące

18.oo


Sobota – Święto św. Jakuba, Apostoła – 25.07

8.oo   Za + Tadeusza MAKOWSKIEGO ++ jego rodziców i rodzeństwo

12.oo Ślub konkordatowy: LEŚNIK Sebastian – GARBACIOK Dominika

13.oo Ślub konkordatowy: PYRKOCZ Łukasz – KLIM Magdalena

18.oo W intencji Bogu wiadomej


17 Niedziela Zwykła –  26.07

8.oo   Msza Święta dziękczynna z okazji urodzin Józefa

9.3o   1. Za + Tadeusza MAKOWSKIEGO – od lokatorów z ul. Sosnowej

            2. Za Parafian

11.oo  1.

            2.

16.oo Roczki