NIEDZIELA II NIEDZIELA PO NARODZENIU PAŃSKIM 02.01

8.oo Za + Krystiana MOZGALIKA – od lokatorów z ul. Górnej 16.

9.3o Za + Natalię GINTROWSKĄ – od lokatorów z ul. Świętokrzyskiej 22.

11.oo Za parafian.

15.30 Nieszpory niedzielne

16.00 Msza św. z udzieleniem sakramentu chrztu św.: Laura, Anna PIECHACZEK, Igor, Adrian, WIECHEĆ.


PONIEDZIAŁEK 03.01

8.oo Za ++ rodziców Krystynę i Henryka KOMPAŁA o łaskę życia wiecznego.

18.00 Za + Irenę PAPROTNY w 4 rocznicę śmierci.


WTOREK 04.01

8.oo Za + proboszcza ks. Hugona CEDZICHA (+04.01.1950).

18.00 Za + Ryszarda WIECZORKA – od lokatorów z ul. Beskidzkiej 2.


ŚRODA 05.01

8.oo Za + Małgorzatę SOWIK o radość życia wiecznego – od wujka Leona z rodziną.

18.00 1. MSZA ŚW. KOLĘDOWA w intencji mieszkańców z ulic: Czajora, Jodłowej, Lazara i

Jordanowskiej.

2. Za + męża Augustyna KOSAKOWSKIEGO w 11 rocznicę śmierci, ++ z rodziny KOSAKOWSKICH i

KLIMKÓW oraz dusze w czyśćcu cierpiące.


CZWARTEK UROCZYSTOŚĆ OBJAWIENIA PAŃSKIEGO TRZECH KRÓLI 06.01

8.oo O nowe powołania kapłańskie zakonne i misyjne oraz w intencji naszych duszpasterzy o Boże

błogosławieństwo i zdrowie – od Rodziny Różańcowej.

9.3o Za +męża Edwarda CIESZYŃSKIEGO w rocznicę śmierci.

11.oo Za parafian.

15.30 Nieszpory kolędowe

16.00 Za + Janusza GRĄDZKIEGO, ++ z rodziny POPCZYKÓW i KLYTÓW


PIĄTEK 07.01

8.00 Msza św. wynagradzająca Bożemu Sercu za wszystkie zniewagi, bluźnierstwa i nieuszanowania względem Boga popełnione.

18.00 Za + Jerzego FIOLE – od lokatorów z ul Jodłowej 35.


SOBOTA 08.01

8.oo Za + Mariana GARBACIOKA w rocznicę urodzin i ++ z rodziny.

18.00 Za + Rozalię NOWROT w pierwszą rocznicę śmierci.


NIEDZIELAŚWIĘTO CHRZTU PAŃSKIEGO 09.01

8.ooZa parafian.

9.3o Za ++ rodziców Katarzynę i Eugeniusza SZKULSKICH oraz ++ teściów Felicję i Józefa KWIETNIÓW.

11.oo Za + Hildegardę LINDEL w 25 rocznice śmierci, + męża, ++ córki i ++ pokrewieństwo z obu stron.

15.30 Nieszpory niedzielne.

16.00 Za + matkę Bronisławę w kolejną rocznicę śmierci – od syna Leszka z rodziną.