2 luty – Niedziela – Święto Ofiarowania Pańskiego

8.oo     Za + męża Rudolfa MAKSELON, ++ rodziców Jana i Annę RICHTER,  

            ++ teściów Augusta i Anielę MAKSELON oraz ++ z pokrewieństwa

9.3o   1. Do Opatrzności Bożej i MB Różańcowej z podziękowaniem za        odebrane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Piotra z okazji  urodzin i Boże błogosławieństwo dla całej rodziny   (Te Deum)

        2. Za Parafian

11.oo   1.  Za ++ rodziców Apolonię i Jana MIGACZ, ++ dziadków Katarzynę i            Pawła JANUS

            2. Za + Dawida PALKA w 1 rocznicę śmierci oraz dusze w czyśćcu cierpiące

16.oo  Chrzty


3 luty – Poniedziałek Wspomnienie dow. Św. Błażeja, bpa i męcz.             

8.oo Za + Elżbietę BUJARA w rocznicę urodzin, + męża Wiktora, ++ pokrewieństwo             BUJARA i FIEGLER

18.oo O Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Arkadiusza NOWICKIEGO z    okazji   urodzin


4 luty – Wtorek

8.oo Za ++ rodziców Gertrudę i Jana oraz wszystkich ++ z rodziny i dusze w czyśćcu cierpiące

18.oo 1. Za + Grzegorza MIKA – od lokatorów z ul. Przybyły 10

            2. Za + Bronisława PACEK w 30 dzień po śmierci


5 luty – Środa – Wspomnienie św. Agaty, dz. i męcz.

8.oo Do Opatrzności Bożej i MB Różańcowej z podziękowaniem za odebrane  łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Ewy i córki Soni z okazji urodzin

18.oo 1. Do Opatrzności Bożej i MB Różańcowej z podziękowaniem za          odebrane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo i zdrowie dla            Elżbiety KONOPKA z okazji 80 rocznicy urodzin i Boże          błogosławieństwo dla całej rodziny (Te Deum)

            2. Do Opatrzności Bożej i MB Różańcowej z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Karola KNOP z okazji 29 rocznicy urodzin


6 luty – I Czwartek miesiąca – Wspomnienie św. Pawła Miki i Tow., męcz.

8.oo 1. O nowe powołania kapłańskie, zakonne i misyjne w intencji naszych   duszpasterzy, o Boże błogosławieństwo i zdrowie – od Rodziny Różańcowej

            2. Za + Renatę  WALCZYK w 2 rocznicę śmierci, + męża Herberta i dusze      w czyśćcu cierpiące

17.oo W intencji Bogu wiadomej


7 luty – I Piątek miesiąca

8.oo  Msza Święta wynagradzająca Bożemu Sercu za wszystkie zniewagi,     bluźnierstwa i nieuszanowania względem Boga popełnione – od Świeckiego          Zakonu Karmelitańskiego

18.oo  1. O zdrowie i Boże błogosławieństwo dla Jasia i Pawła z okazji urodzin

            2. Za + ojca Leonarda, babcię Cecylię i ++ z rodziny


8 luty – Sobota

8.oo Za + Janusza TROJANOWSKIEGO w 30 dzień po śmierci

18.oo 1. Za + ojca Huberta, ++ jego rodziców i rodzeństwo

2. Za ++ rodziców Romana i Genowefę BIERNAT

9 luty – Niedziela 5 Zwykła

8.oo  Za Parafian

9.3o 1. Do Opatrzności Bożej i MB Różańcowej z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Krystyny i Pawła HANUSEK z okazji 50 rocznicy ślubu (Te Deum)

        2. O Boże błogosławieństwo dla całej rodziny HANUSEK

11.oo 1. Za + Henryka PYRKOCZ w 1 rocznicę śmierci

        2. Za + Romana PAPIOR – od lokatorów z ul. Jodłowej 12

16.oo Za + córkę Patrycję LANGER w 4 rocznicę śmierci, ++ dziadków  z obu stron