2 lipiec – Niedziela 13 Zwykła 

6.3o

8.oo   Za + Stefanię Gawlik w 30 dzień po śmierci

9.3o   Za Parafian

11.oo  Za + Erykę Głowacką w 1 rocznicę śmierci i + Józefa Głowackiego w 2 rocznicę śmierci od córki z rodzinami

15.oo  Chrzty

17.oo   Za + Łukasza Parzonka w 2 rocznicę śmierci


3 lipiec – Poniedziałek – Święto św. Tomasza Apostoła 

8.oo    Za + Kazimierza Sekścińskiego od rodziny Hojnych

18.oo    Za + Jerzego Wilk w 30 dzień po śmierci


4 lipiec – Wtorek 

8.oo    Za + Sławomira Piskuła w 3 rocznicę śmierci i ++ krewnych

18.oo   Za + Stefanię Gawlik od lokatorów z ulicy 25


5 lipiec – Środa 

8.oo    Do Opatrzności Bożej i MB Różańcowej z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Elżbiety Złotoś z okazji urodzin

18.oo  Za + Krzysztofa Chwoła od lokatorów ul. Świętokrzyskiej 24


6 lipiec – Czwartek I miesiąca– Wspomnienie bł. Marii Teresy Ledóchowskiej 

8.oo    O nowe powołania kapłańskie, zakonne i misyjne w intencji naszych duszpasterzy o Boże błogosławieństwo i zdrowie – od Rodziny Różańcowej

17.oo   Do Niepokalanej Matki Kościoła i sługi Bożego ks. Franciszka Blachnickiego z podziękowaniem za odebrane łaski i z prośbą o Boże błogosławieństwo dla Magdaleny i Grzegorza Wiencek z okazji 10 rocznicy ślubu i dla Magdaleny z okazji urodzin


7 lipiec – Piątek I miesiąca 

8.oo    Msza Św. wynagradzająca Bożemu Sercu za wszystkie zniewagi, bluźnierstwa i nieuszanowania względem Boga popełnione – od Święckiego Zakonu Karmelitańskiego i Ofiarodawców

18.oo    Za + Janinę Czach w rocznicę śmierci, + męża Stanisława i + Stanisława Jasińskiego


8 lipiec – Sobota I miesiąca – Wspomnienie św. Jana z Dukli 

8.oo     Przez wstawiennictwo MB Nieustającej Pomocy z podziękowaniem za odzyskane zdrowie, z prośbą o Boże błogosławieństwo dla rodziny i wszystkich, którzy wstawiali się w modlitwie

13.oo   Ślub konkordatowy: Krysik Dawid – Nojman Aneta

18.oo     

  1. Za + siostrę Cecylię Bryła w 7 rocznicę śmierci i dusze w czyśćcu cierpiące 
  2. Za + Łucję Cebula w 30 dzień po śmierci

9 lipiec – Niedziela 14 Zwykła 

6.3o

8.oo Za + Janinę Pyka w 1 rocznicę śmierci – od córki Barbary z rodziną

9.3o Za Parafian

11.oo Do Opatrzności Bożej i MB Różańcowej z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Kazimierza Golan z okazji 75 rocznicy urodzin i o Boże błogosławieństwo dla całej rodziny

15.oo Do Opatrzności Bożej i MB Różańcowej z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Marii Kalus z okazji 80 rocznicy urodzin i o Boże błogosławieństwo dla całej rodziny

17.oo Za + mamę Olgę Sawczuk w 30 rocznicę śmierci, ++ pokrewieństwo z obu stron