SOBOTA                                                                                                                                                                      2.07

18.00 Za + Czesława JĘDRZEJCZYKA i wszystkich ++ z ul. Świętokrzyskiej 22 – od lokatorów.

XIII  NIEDZIELA  ZWYKŁA                                                                                                                                 3.07

8.oo   Do Opatrzności Bożej przez wstawiennictwo MB Różańcowej z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Lucyny OPERHALSKIEJ z okazji 70 rocznicy urodzin (Te Deum).

9.30   Za parafian.

11.0Do Opatrzności Bożej przez wstawiennictwo MB Różańcowej z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Adama z okazji urodzin.

15.30  Nieszpory niedzielne.

16.00 CHRZTY: Filip Piotr ANIOŁ, Oliwia Jagoda GAMON

PONIEDZIAŁEK                                                                                                                                                       4.07

8.oo   Za ++ męża Mariana STASZKA i teścia Rudolfa STASZKA, rodziców Marię i Józefa DZIADOWICZÓW, dziadków Leona i Marię, córki Stanisławę i Henrykę, bpa Jana CHRAPKA.           

WTOREK                                                                                                                                                          5.07

18.00 Za + Sławomira PISKUŁĘ, jego rodziców oraz krewnych, dusze w czyśćcu cierpiące.

ŚRODA – WSPOMNIENIE BŁ. MARII TERESY LEDÓCHOWSKIEJ, DZ.                                        6.07

8.oo   Do Opatrzności Bożej przez wstawiennictwo MB Różańcowej z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Magdaleny i Grzegorza WIENCKÓW z okazji 15 r. ślubu.

I CZWARTEK                                                                                                                                                             7.07

17.00 Za + Leopolda CYLA – od kierowców firmy „Mądeltrans”. 

PIĄTEK – WSPOMNIENIE ŚW. JANA Z DUKLI, PREZB.                                                                      8.07

8.00   Za + Monikę ŚLIWĘ i zmarłych z rodziny ŚLIWA. 

SOBOTA                                                                                                                                                                      9.07

18.00 Za ++ Krystynę i Mariana WENDZIKÓW oraz ++ z pokrewieństwa z obu stron. 

XV  NIEDZIELA  ZWYKŁA                                                                                                                                 10.07

8.oo   Za + Jana STYPUŁĘ – od lokatorów z ul. Jodłowej 31.

9.30   Za Parafian.

11.0Do Opatrzności Bożej przez wstawiennictwo MB Różańcowej z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Adama HANDZLIKA z okazji 50 rocznicy urodzin (Te Deum).

15.30  Nieszpory niedzielne.

16.00 Do Opatrzności Bożej przez wstawiennictwo MB Różańcowej z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Bogumiły i Antoniego ROZWADOWSKICH z okazji 50. rocznicy ślubu (Te Deum).