2 październik – Niedziela – 27 zwykła – Uroczystość odpustowa ku czci Matki Bożej Różańcowej  

6.3o   

8.oo  

9.3o    Do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Marii Lis z okazji 90 rocznicy urodzin i błogosławieństwo dla całej rodziny

11.oo   SUMA ODPUSTOWA 

 1. Z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o Boże błogosławieństwo i zdrowie na dalsze lata życia w 40 rocznicę ślubu Mirosławy i Mariana Hanas
 2. Za ++ rodziców Jadwigę i Konstantego Wyszatkiewicz, ++ Anielę i Ignacego Hanas oraz wszystkich ++ z obu stron

15.oo   W intencji dzieci przyjmujących chrzest, dla ich rodziców i chrzestnych

17.oo   Za + Urszulę Irzyk w 30 dzień po śmierci


3 październik –  Poniedziałek 

8.oo    

 1. W intencji Bogu wiadomej
 2. O Miłosierdzie Boże i ulgę w cierpieniu dla ++ z pewnej rodziny, których dusze cierpią w czyśćcu

18.oo  

 1. Za + Piotra Wilka – od pracowników Ery
 2. Za + matkę Mariannę w 16 rocznicę śmierci, + ojca Adama, + męża Józefa Krakowczyka i  za dusze w czyśćcu

4 październik –  Wtorek – Wspomnienie św. Franciszka z Asyżu   

8.oo

 1. Za + Andrzeja Miechowskiego – od lokatorów z ul. Szczytowej 19

18.oo

 1. Za + Dorotę Sobczyk w rocznicę śmierci, ++ rodziców i rodzeństwo
 2. Za ++ siostry Jadwigę i Urszulę, ++ szwagrów, ++ rodziców Hildegardę i Franciszka Vogt, ++ teściów

5 październik – Środa – Wspomnienie św. Faustyny Kowalskiej  

8.oo

 1. Do Opatrzności Bożej przez wstawiennictwo MB Różańcowej i św. Faustyny z podziekowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o zdrowie i Boże dary dla Stanisławy Michalik z okazji urodzin oraz o błogosławieństwo Boże dla dzieci z ich rodzinami
 2. Za wstawiennictwem św. siostry Faustyny prosząc o miłosierdzie Boże dla + męża Romana Michalika w rocznicę urodzin oraz ++ rodziców i pokrewieństwo z obu stron

18.oo

 1. Za + Mariana Knop w rocznicę śmierci, ++ rodziców i teściów, dusze w czyśćcu cierpiące
 2. Za + męża Jerzego Warzecha w rocznicę urodzin

6 październik – Czwartek I miesiąca  

8.oo  

 1. O nowe powołania kapłańskie, zakonne i misyjne w intencji naszych duszpasterzy o Boże błogosławieństwo i zdrowie ? od Rodziny Różańcowej
 2. Za + męża Józefa, ++ synów Antoniego i Jana, ++ z rodziny Masoń i Nowak

 17.oo

 1. Z prośbą o Boże błogosławieństwo i zdrowie na dalsze lata

7 październik – Piątek I miesiąca – Wspomnienie NMP Różańcowej  

8.oo

 1. Msza św. wynagradzająca Bożemu Sercu za wszystkie zniewagi, bluźnierstwa i nieuszanowania względem Boga popełnione ? od Świeckiego Zakonu Karmelitańskiego i Ofiarodawców
 2. W intencji żyjących członków Różańca Świętego z prośbą o Boże błogosławieństwo i zdrowie – Msza św. ofiarowana od Rodziny Różańcowej

15.oo  Godzina Miłosierdzia Bożego        

18.oo

 1. Za + Andrzeja Solowskiego w 9 rocznicę śmierci
 2. Za + Tadeusza Kubasa i wszystkich ++ z ul. Wiechaczka 21, 19, 23 od lokatorów

19.oo   Msza św. młodzieżowa


8 październik – Sobota I miesiąca  

 8.oo  

 1. Za ++ rodziców Marię i Teodora, poległych dwóch braci, ++ siostry i + męża Henryka

13.oo   W intencji nowożeńców: Wencel Tomasz – Urbańczyk Patrycja 

14.oo   W intencji nowożeńców: Rosiak Adam – Szaduja Agnieszka 

18.oo

 1. Za + mamę Teresę Kurpas w 10 rocznicę śmierci, + Marię Skubacz w rocznicę urodzin
 2. Za ++ rodziców Janinę i Józefa Krzemińskich w rocznicę śmierci

9 październik – Niedziela – 28 zwykła   

6.3o    Za + brata Adama

8.oo    Za + Janinę i Wiktora Kaczmarek, ++ Ryszarda i Zofię Perdyła, ++ pokrewieństwo z obu stron i ++ znajomych

9.3o    Za + Irenę Danisz w 1 rocznicę śmierci

11.oo   Z prośbą o Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Marii Koranda z okazji 1 rocznicy urodzin i Boże błogosławieństwo dla rodziców i chrzestnych

12.15     Do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Marii i Jana Klimek z okazji 50 rocznicy urodzin i Boże błogosławieństwo dla całej rodziny

15.oo   Za + męża Henryka Knosla w 1 rocznicę śmierci, + ojca Józefa Bednarowicz w 4 rocznicę śmierci oraz ++ dziadków i ++ z rodziny

17.oo   Za + ojca Romualda, teścia Kazimierza i brata Janusza