2 grudzień – I Niedziela Adwentu

8.oo  Za + Krystiana Tasarz w 16 rocznicę śmierci, ++ rodziców, teściów i pokrewieństwo z obu stron
9.3o  Za Parafian
11.oo Za + Jadwigę Smoleń – od Andrzeja i Krystyny Wilk
12.15 Za + Zygmunta Porczak, ++ rodziców z obu stron, + siostrę Urszulę, + brata Antoniego
15.oo Chrzty
17.oo  Za + mamę Łucję w 90 rocznicę urodzin – od córki Basi z Rodziną


3 grudzień – Poniedziałek – Wspomnienie św. Franciszka Ksawerego prezb.

6.3o Roraty: Za + Jadwigę Smoleń – od rodziny Kurczak
8.oo Za + matkę Adelajdę w 2 rocznicę śmierci

18.oo Za ++ rodziców Bernardyna i Wandę Kozak, ++ z rodziny, sąsiadów, przyjaciół i znajomych


4 grudzień – Wtorek – Wspomnienie św. Barbary, dz. i męcz. Patronki Archidiecezji 

6.3o Roraty: Za + Jadwigę Smoleń
8.oo Za + Henryka Malota w 3 rocznicę śmierci

9.oo Msza Święta w intencji Górników

18.oo Za + babcię Elżbietę Hornik w 5 rocznicę śmierci – od wnuków i prawnuków


5 grudzień – Środa 

6.3o Roraty: Za + Jadwigę Smoleń – od Moniki Lisak z rodziną
8.oo Bogu wszechmogącemu i Matce Najświętszej w podziękowaniu za 90 lat życia o dalsze zdrowie i Boże błogosławieństwo dla mamy

18.oo Za ++ rodziców Emilię i Piotra Kaniut, Zofię i Stanisława Wojtaszek, Urszulę i Józefa Stojer, + córkę Iwonę, ++ braci Witolda i Jerzego, bratową Krystynę


6 grudzień – Czwartek – Wspomnienie św. Mikołaja, bpa

6.3o Roraty:
8.oo 1. O nowe powołania kapłańskie, zakonne i misyjne w intencji naszych duszpasterzy, o Boże błogosławieństwo i zdrowie – od Rodziny Różańcowej
2. Do Opatrzności Bożej i MB Różańcowej z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Małgorzaty z okazji urodzin i Boże błogosławieństwo dla całej rodziny

17.oo Za + Władysława Wieczorek w 8 rocznicę śmierci, ++ pokrewieństwo z obu stron i dusze w czyśćcu cierpiące


7 grudzień – Piątek – Wspomnienie św. Ambrożego, bpa dK

6.3o Roraty: Za + Wiktora Bujara w rocznicę urodzin, + żonę Elżbietę i ++ pokrewieństwo Bujara i Figler
8.oo Msza Święta wynagradzająca Bożemu Sercu za wszystkie zniewagi, bluźnierstwa i nieuszanowania względem Boga popełnione – od Świeckiego Zakonu Karmelitańskiego

18.oo 


8 grudzień – Sobota – Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP

8.oo  1. Przez Niepokalane Serce Maryi za Kościół Święty o wzrost Królestwa Bożego na ziemi, o łaskę nawrócenia dla grzeszników, ludów i narodów oraz za dusze w czyśćcu cierpiące
2. Za + Józefa Glasder w rocznicę śmierci, + Teresę Glasder, ++ pokrewieństwo

18.oo Za + ojca Henryka Opiełka w 1 rocznicę śmierci


9 grudzień – II Niedziela Adwentu

8.oo  Za + Jadwigę Smoleń – od córki Magdaleny z rodziną
9.3o  Za ++ Górników
11.oo Za + Annę Rojek i ++ pokrewieństwo z obu stron – od lokatorów z ul. Świętokrzyskiej 12
12.15 Do Opatrzności Bożej i MB Różańcowej z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Barbary Pietruszka z okazji 50 rocznicy urodzin i Boże błogosławieństwo dla całej rodziny
15.oo Za + Romana Pietrek w 1 rocznicę śmierci
17.oo  Do Opatrzności Bożej i MB Różańcowej z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Marioli Trepto z okazji 55 rocznicy urodzin oraz o Boże błogosławieństwo dla całej rodziny