20 styczeń – Niedziela 2 Zwykła

8.oo  Za + męża Zygmunta Wysłuch w rocznicę urodzin
9.3o  Za Parafian
11.oo Za + Zdzisława Pawłowskiego w 16 rocznice śmierci
12.15 Do Opatrzności Bożej i MB Różańcowej z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Haliny Frysztackiej z okazji 65 rocznicy urodzin i Boże błogosławieństwo dla całej rodziny (TD)
15.oo Chrzty
17.oo  Za + Czesława Kurpas w 8 rocznicę śmierci, ++ Teresę Kurpas i Jana Skubacz oraz ++ Ernesta i Jana Kurpas w rocznicę urodzin


21 styczeń – Poniedziałek – Wspomnienie św. Agnieszki, dz. i męcz.

8.oo  Za + Henryka Sikora – od Małgorzaty i Ryszarda Śliwa z Krakowa

18.oo  1. Za + Teresę Lończyk w rocznicę śmierci
2. W intencji Doroty z okazji urodzin


22 styczeń – Wtorek 

8.oo  1. Za + Henryka – od wnuka Łukasza z rodziną
2. Za + Leokadię Scelinę

18.oo  Za + męża Ernesta Pasję w rocznicę śmierci, ++ rodziców i teściów, pokrewieństwo z obu stron i dusze w czyśćcu cierpiące


23 styczeń – Środa

8.oo  Z prośbą o Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Józefa Knapika z okazji 88 rocznicy urodzin i Boże błogosławieństwo dla całej rodziny (TD)

18.oo  1. Za + Jana Jureczko w rocznicę urodzin
2. Za + Martę Paradecką w 1 rocznicę śmierci


24 styczeń – Czwartek – Wspomnienie św. Franciszka Salezego, bpa i dK

8.oo  Do Opatrzności Bożej i MB Różańcowej z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Jolanty Miłek z okazji 65 rocznicy urodzin (TD)

17.oo  1. Za + Juliana Rozmarynowicz w 10 rocznicę śmierci i ++ z rodziny Rozmarynowicz i Knobloch
2. Za + Irenę Paprotny – od lokatorów z ul. Świętokrzyskiej 22


25 styczeń – Piątek – Święto Nawrócenia św. Pawła Apostoła

8.oo  Za ++ rodziców Wincentego i Janinę

18.oo  1. Za + Pawła Busek w 1 rocznicę śmierci, + żonę i ++ rodziców z obu stron
2. Za + Henryka Sikora w 30 dzień po śmierci


26 styczeń – Sobota – Wspomnienie św. biskupów Tymoteusza i Tytusa

8.oo  1. Z podziękowaniem Bogu i MB Różańcowej za 50-letnią obecność i posługę duszpasterską w naszej parafii Ks. Kanonika Jana Gacki
2. Za + matkę Łucję Bosy w rocznicę urodzin i wszystkich ++ z rodziny

18.oo  Za + męża Eugeniusza Woźniak w 7 rocznicę śmierci, + mamę Janinę w 4 rocznicę śmierci, ++ teściów Mariannę i Władysława, ++ pokrewieństwo z obu stron


27 styczeń – Niedziela 3 Zwykła

8.oo  Przez wstawiennictwo MB Różańcowej Królowej Polski z prośbą o poszanowanie Krzyża Chrystusowego i panowanie Praw Bożych w naszej Ojczyźnie
9.3o  Za Parafian
11.oo Za + Mariana Wendzik w 1 rocznicę śmierci, + Krystynę Wendzik w 10 rocznicę śmierci i ++ z rodziny Konik i Wendzik
12.15 Za ++ rodziców Apolonię i Jana Migacz i ++ dziadków Katarzynę i Pawła Janusz
15.oo Roczki
17.oo  Z prośbą o Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Liliany Glodny z okazji 8 rocznicy urodzin