20 sierpień – Niedziela 20 Zwykła 

6.3o

8.oo Za Parafian

9.3o Za + mamę Marię Solich w 25 rocznicę śmierci

11.oo Do Opatrzności Bożej i MB Różańcowej z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Jadwigi i Jana Josińskich z okazji 40 rocznicy ślubu i Boże błogosławieństwo dla całej rodziny

15.oo Chrzty

17.oo Za + tatę Mariana Knop w rocznicę urodzin, + mamę Genowefę, ++ Adelajdę i Alfonsa i ++ pokrewieństwo z obu stron


21 sierpień – Poniedziałek – Wspomnienie św. Piusa X papieża 

8.oo 1. Za + Ewę Przybyła w 30 dzień po śmierci

18.oo 1. Za + Mariusza Bartosika od przyjaciół


22 sierpień – Wtorek – Wspomnienie NMP Królowej 

8.oo 1. Za ++rodziców Jana i Agnieszkę Działach, ++ dziadków z obu stron i dusze w czyśćcu cierpiące

18.oo 1. Za + Henryka Pawlickiego – od lokatorów z ul. Karpackiej 25


23 sierpień – Środa 

8.oo 1. Do Bożej Opatrzności i MB Różańcowej z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Piotra Franika z okazji urodzin

18.oo 1. Za + Piotra Mężyńskiego w pół roku po śmierci i jego ++ rodziców – od siostry i brata


24 sierpień – Czwartek – Święto św. Bartłomieja Apostoła 

8.oo 1. Za + Franciszka Łęczyckiego w 1 rocznicę śmierci

17.oo 1. Za + mamę Marię Heliosz w 1 rocznicę śmierci – od córki Adeli z rodziną 


25 sierpień – Piątek 

8.oo 1. Za + żonę Irenę w rocznicę śmierci

18.oo 1. Za + Michała Jedynak w drugi miesiąc po śmierci, – od Doroty Danaj, Anny i Sylwestra Dąbroś


26 sierpień– Sobota – Uroczystość NMP Częstochowskiej 

8.oo 1. Za + ojca Roberta Glomb w rocznicę śmierci, ++ rodziców Zelmę i Franciszka

13.oo Ślub konkordatowy: Zachłod Tomasz – Ochman Mariola

18.oo 1. Za + matkę Helenę Świerk w rocznicę śmierci


27 sierpień – Niedziela 21 Zwykła 

6.3o Do Opatrzności Bożej i MB Różańcowej z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o Boże błogosławieństwo  z okazji 50 rocznicy urodzin i 50 rocznicę chrztu

8.oo Za + Elżbietę Bujara w rocznicę śmierci, + męża Wiktora ++ pokrewieństwo z obu stron i dusze w czyśćcu cierpiące

9.3o Przez wstawiennictwo MB Różańcowej Królowej Polski, z prośbą o poszanowanie Krzyża Chrystusowego i panowanie Praw Bożych w naszej Ojczyźnie 

11.oo Do Opatrzności Bożej i MB Różańcowej z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Bernadety Radeckiej z okazji 80 rocznicy urodzin i Boże błogosławieństwo dla całej rodziny

15.oo Roczki

17.oo Do Opatrzności Bożej i MB Różańcowej z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Teresy Sudoł z okazji 60 rocznicy urodzin i Boże błogosławieństwo dla wszystkich krewnych