●  UROCZYSTOŚĆ  JEZUSA  CHRYSTUSA  KRÓLA  WSZECHŚWIATA   20.11

8.oo   Msza św. dziękczynna z podziękowaniem Bogu za wysłuchane prośby.

9.30   Przez wstawiennictwo MB Różańcowej Królowej Polski z prośbą o poszanowanie Krzyża Chrystusowego i panowanie praw Bożych w naszej Ojczyźnie.

11.00  Za Parafian.

             Po mszy św. sakrament chrztu św. przyjmie Julia Wiktoria SZYMAŃSKA.

15.30  Nieszpory niedzielne.

16.00  Za + męża w 10 rocznicę śmierci oraz za ++ rodziców i teściów .


PONIEDZIAŁEK  –  21.11

8.oo   Za ++ Zofię i Ignacego CZAJORÓW,  ++ Gertrudę i Rajmunda SKRZYPCÓW, ++ z rodziny.

18.00  Za wszystkich ++ w miesiącu październiku, a są nimi: + Stanisław JELONEK, + Bronisława LEWANDOWSKA, + Stanisław BŹDZIKOT, + Stefania DZWIERZYŃSKA, + Brygida BARON, + Franciszek FICK, + Mikołaj BUDZYN, + Małgorzata WESOŁY, + Bożena TOMASZEK, + Mirosław CHROBOK, + Weronika POPCZYK.


WTOREK  ●  WSPOMNIENIE  ŚW. CECYLI,  DZ. I MĘCZ.   22.11

8.00   Za Parafian.

18.00  Z okazji święta patronalnego  św. Cecylii z prośbą o Boże błogosławieństwo dla wszystkich członków Chóru „Magnificat”.


ŚRODA – 23.11

8.oo  Za + Zofię TLATLIK – od kuzynek Doroty, Maryli i Stefki.

18.00  Za + Józefa JASIAKA – od lokatorów z ul. Przybyły 5.


CZWARTEK  ●  WSP.  ŚW.  MĘCZ.  ANDRZEJA  DUNG-LAC,  PREZB.  I  TOWARZYSZY   – 24.11

8.00  Za wszystkich ++ z Rodziny Radia Maryja – od Koła Przyjaciół.

17.00   Za + Czesława JĘDRZEJCZYKA w pierwszą rocznicę śmierci – od lokatorów z ul. Świętokrzyskiej 22.


PIĄTEK    25.11

8.00  Za + Henryka NAWROTA – od wnuka Krzysztofa z rodziną.

18.00  Za + Barbarę SOCHĘ w rocznicę urodzin.


SOBOTA    –  26.11

8.00   Za + Zdzisława KORDIAKA, + Janusza KORCZYŃSKIEGO, + Katarzynę KORCZYŃSKĄ  oraz  wszystkich ++ z rodziny. 

18.00  1. Przez wstawiennictwo św. Tarsycjusza w intencji ministrantów naszej parafii, dziękując Bogu za ich służbę przy ołtarzu, prosząc o gorliwość i o nowych kandydatów dla tej wspólnoty.

               2. Za ++ rodziców Weronikę i Władysława MIKUCZEWSKICH w kolejną rocznicę śmierci, oraz za  wszystkie dusze w czyśćcu cierpiące.


● I  NIEDZIELA  ADWENTU   27.11

8.oo   Za Parafian.

9.30   Przez wstawiennictwo MB Różańcowej Królowej Polski z prośbą o poszanowanie Krzyża Chrystusowego

            i panowanie praw Bożych w naszej Ojczyźnie.

11.0Za ++ rodziców Gertrudę i Wiktora SZEWCZYKÓW.

15.30  Nieszpory niedzielne.

16.00  Msza św. w intencji dzieci rocznych: Igor WIECHEĆ, Emilia NOWAK.