21 styczeń – Niedziela 3 Zwykła

8.oo Za + męża Zygmunta Wysłuch

9.3o Za Parafian

11.oo Za + Helenę Nowak w 5 rocznicę śmierci ++ rodziców i rodzeństwo Grucman

12.15 Do Opatrzności Bożej i MB Różańcowej z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Ireny i Jana Ślusarek z okazji 50 rocznicy ślubu

15.oo Chrzty

17.oo Z prośbą o Boże błogosławieństwo, zdrowie i dary Ducha Świętego dla Liliany Glodny z okazji 7 rocznicy urodzin


22 styczeń – Poniedziałek
8.oo Za dusze w czyśćcu cierpiące

18.oo

 1. Za + Henryka Gorol w 5 rocznicę śmierci i dusze w czyśćcu cierpiące
 2. Za + Romana Piertek i wszystkich ++ z ul. Beskidzkiej 2 – od lokatorów

23 styczeń – Wtorek
8.oo Za + chrzestną Genowefę Róż w 30 dzień po śmierci

18.oo

 1. Za + Henryka Opiełka w 30 dzień po śmierci
 2. Za + Gertrudę Sieja – od lokatorów z ul. Karpackiej 7

24 styczeń – Środa – Wspomnienie św. Franciszka Salezego

8.oo Za + Teresę, Wiktorię i Jana Gwóźdź, + Ernesta i Artura Olszyczka, ++ z rodziny
18.oo Za + Józefa Bania w 30 dzień po śmierci


25 styczeń – Czwartek – Święto Nawrócenia Św. Pawła Apostoła
8.oo

 1. Za + Józefa Różyckiego w 30 dzień po śmierci
 2. Za ++ babcie i dziadków z rodziny Jandzio, Heliosz i Adamiak

17.oo Za + Wilhelma Kocjan w rocznicę urodzin, + żonę Marię, syna Franciszka, Annę i Waltra Bloch,
czterech synów, Irenę i Pawła Gneza i Józefa Hurbol


26 styczeń – Piątek – Wspomnienie św. biskupów Tymoteusza i Tytusa
8.oo Za + Łucję Bosy w rocznicę urodzin i ++ z rodziny

18.oo 

 1. Za + męża Eugeniusza Woźniaka w 6 rocznicę śmierci, + mamę Janinę, + teścia Władysława
  i pokrewieństwo z obu stron
 2. Za + Wiktora Plewińskiego w 30 dzień po śmierci – od lokatorów z ul. Bohaterów Westerplatte 12
  i Kościelnej 16

27 styczeń – Sobota
8.oo Przez wstawiennictwo MB Różańcowej Królowej Polski z prośbą o poszanowanie Krzyża Chrystusowego
i panowanie Praw Bożych w naszej Ojczyźnie

18.oo

 1. Za + Irenę Rakoczy w 1 rocznicę śmierci i jej + męża Bogusława
 2.  Za + Rudolfa Tosta w 1 rocznicę śmierci

28 styczeń – Niedziela 4 Zwykła

8.oo W intencji Bogu wiadomej
9.3o Za Parafian
11.oo Z prośbą o Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Marty Trzebuniak i Julii Trzebuniak
12.15 Za ++ rodziców Apolonię i Jana Migacz oraz dziadków Katarzynę i Pawła Janusz
15.oo Roczki
17.oo Za + Krzysztofa Brońskiego w 30 dzień po śmierci