21 marzec – Wielki Poniedziałek 

8.oo    

  1. Za + ks. Proboszcza Norberta Osmańczyka
  2. W pewnej intencji

18.oo   

  1. Za + Gertrudę Fabiańską  w 30 dzień  po śmierci
  2. Za + Franciszka Merczyka ? od lokatorów z ul. Sportowej 1

22 marzec – Wielki Wtorek 

8.oo    

  1. Do Opatrzności Bożej przez wstawiennictwo MB  Różańcowej  z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o bł. Boże i zdrowie dla Mariusza Miechowskiego z okazji 40 rocznicy urodzin

18.oo     

  1. Za + Wincentego Franik, jego rodziców, Gertrudę i Stefana Franik, Franciszka i Martę Gajda i wszystkich zmarłych krewnych

23 marzec – Wielka Środa

8.oo  

  1. Za żyjących kierowników duchowych Legionu Maryi, legionistów czynnych i auksyliatorów

18.oo    

  1. Do Opatrzności Bożej przez wstawiennictwo MB  Różańcowej  z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o bł. Boże i zdrowie dla Renaty z okazji urodzin  
  2. Za + Annę Sobczyk w rocznicę śmierci i ++ siostry

24 marzec – Wielki Czwartek 

16.oo  Msza św. dla dzieci 

18.oo  Msza św. Wieczerzy Pańskiej


25 marzec – Wielki Piątek  

9.oo     Droga Krzyżowa dla dorosłych

10.oo   Droga Krzyżowa dla dzieci  

15.oo ? Godzina Miłosierdzia Bożego

18.oo    Liturgia Wielkiego Piątku


26 marzec – Wielka Sobota 

7.oo     Adoracja przy Bożym Grobie   

20.oo   Liturgia Wigilii Paschalnej oraz procesja Rezurekcyjna


27 marzec – Niedziela Wielkanocna Zmartwychwstania Pańskiego

8.oo    Przez wstawiennictwo MB Królowej Polski z prośbą o poszanowanie Krzyża Chrystusowego i panowanie Praw Bożych w naszej Ojczyźnie

 9.3o    Za + Urszulę Knop w 6 rocznicę śmierci i ++ rodziców z obu stron i dusze w czyśćcu cierpiące

11.oo    Za Parafian

12.15    Do Opatrzności Bożej przez wstawiennictwo MB  Różańcowej  z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o bł. Boże i zdrowie dla Marka Bombę z okazji 50 rocznicy urodzin

 15.oo   W intencji rocznych dzieci, ich rodziców i chrzestnych

 17.oo    Do Opatrzności Bożej przez wstawiennictwo MB  Różańcowej  z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o bł. Boże i zdrowie dla Elżbiety Baran z okazji 80 rocznicy urodzin


28 marzec –  Poniedziałek Wielkanocny 

6.3o

8.oo    Do Opatrzności Bożej przez wstawiennictwo MB  Różańcowej  z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o bł. Boże i zdrowie dla Doroty Bednarczyk i bł. Boże dla całej rodziny

9.3o

11.oo    Za + Patrycje Langer ? od rodziców i rodziny

12.15    Do Opatrzności Bożej przez wstawiennictwo MB  Różańcowej  z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o bł. Boże i zdrowie dla  Zofii Stańczyk z okazji 50 rocznicy urodzin ? od męża i synów

15.oo              

17.oo    Do Opatrzności Bożej przez wstawiennictwo MB  Różańcowej  z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o bł. Boże i zdrowie w intencji pewnej rodziny