NIEDZIELA  ●  V  NIEDZIELA  WIELKIEGO  POSTU     21.03

8.oo   Za Parafian.

9.3o    Za +Marie MALAK, + Krzysztofa i Damiana WYRYMÓW.

11.oo  Za + Elżbietę MORCINCZYK w setną rocznice urodzin oraz jej zmarłego + męża Alberta.

15.15   Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym

16.00  Za ++ rodziców Jana i Różę KACPRZYK  w rocznicę śmierci.


PONIEDZIAŁEK  22.03

8.oo    Do Opatrzności Bożej i MB Różańcowej z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o Boże błogosławieństwo dla Mariusza MIECHOWSKIEGO z okazji 45 rocznicy urodzin.

18.00  Za + męża Leonarda JANUSZEWSKIEGO, ++ rodziców JANUSZEWSKI, GRIEGER, ++ krewnych oraz dusze w czyśćcu cierpiące.


WTOREK     23.03

8.oo    Za + mamę w 2 rocznice śmierci i wszystkich ++ z rodziny.

18.00  Msza dziękczynna  z okazji urodzin Renaty z prośbą o Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski.


ŚRODA     24.03

8.oo   W intencji legionistów, auksyliatorów oraz kierowników duchowych Legionu Maryi o błogosławieństwo i potrzebne łaski.

18.00  Za + Rozalię Nowrot od państwa BROL i pana NOWAKOWSKIEGO.


CZWARTEK  ●  UROCZYSTOŚĆ  ZWIASTOWANIA  PAŃSKIEGO  25.03

8.oo   Za + babcię Jadwigę, w rocznicę śmierci o łaskę nieba.

17.00   Za + męża Jana WIELGUS w 3 rocznice śmierci oraz ++ z rodziny WIELGUS i ŁACIŃSKICH.


PIĄTEK    26.03

8.oo    Za + Stefanię KUĆ od lokatorów z ul. Sportowej 11.

17.15   Droga Krzyżowa

18.00  Za + Irenę SZWEDA w pierwsza rocznice śmierci.


SOBOTA    27.03

8.oo    Przez wstawiennictwo MB Królowej Polski z prośbą o poszanowanie Krzyża Chrystusowego i panowanie Praw Bożych w naszej Ojczyźnie.

18.00  Za ++ rodziców i teściów.


NIEDZIELA  ●  VI NIEDZIELA  WIELKIEGO  POSTU  MĘKI  PAŃSKIEJ  ●  PALMOWA         28.03

8.oo   Za ++ rodziców Marianne i Antoniego KUŹNIAR, + brata Stanisława, + bratową Irenę, jej ++ rodziców, + siostrę Zofię, + szwagra Wiesława, jego ++ rodziców i dusze w czyśćcu cierpiące.

9.3o    O życie wieczne dla śp. + Damiana.

11.oo  Do Opatrzności Bożej i MB Różańcowej z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Stanisławy KUCZAJ z okazji 80 rocznicy urodzin i o Boże błogosławieństwo dla całej rodziny (Te Deum).

15.15   Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym

16.00  Msza św. w intencji dziecka rocznego: Alan MAŃKA.