● XXI  NIEDZIEA  ZWYKŁA   21.08

8.oo   Za + męża Ryszarda CZAJĘ w rocznicę śmierci, + Henryka OPIEŁKĘ w rocznicę urodzin oraz wszystkich  ++ z rodziny.

9.30   Za parafian.

11.00  Za + Mariana KAŁUŻĘ w rocznicę urodzin.

15.30  Nieszpory niedzielne.

16.00  Za wszystkich ++ w miesiącu lipcu: Monika LASOTA, Jan KŁOSEK, Józef CYL, Marianna BICZKOWSKA, Piotr SZCZEPANIAK, Władysław BORECKI, Henryk PODESZWA, Wanda CZEKAJSKA, Urszula CZYPIONKA.


PONIEDZIAŁEK   ●  WSPOMNIENIE  NMP  KRÓLOWEJ  22.08

8.oo   Za + męża Bogdana TROJANOWSKIEGO w pierwszą rocznicę śmierci, + syna Janusza w 2 rocznicę śmierci, ++ rodziców i pokrewieństwo.


WTOREK  23.08

18.00  Z prośbą o potrzebne łaski i Boże błogosławieństwo dla Sylwii z okazji urodzin.


ŚRODA  ●  ŚWIĘTO  ŚW.  BARTŁOMIEJA   APOSTOŁA – 24.08

8.oo  Za ++ rodziców Helenę i Pawła ŚWIERKÓW oraz za ++ Eleonorę i Aleksandra MAŁKÓW.


CZWARTEK   25.08

17.00   Za + Czesława JĘDRZEJCZYKA i wszystkich ++ z ul. Świętokrzyskiej 22 – od lokatorów.  


PIĄTEK  ●   UROCZYSTOŚĆ  NMP  CZĘSTOCHOWSKIEJ –  26.08

8.00  Za ++ mamy Stanisławę i Elżbietę w rocznicę śmierci, ++ ojców Józefa i Wiktora, ++ pokrewieństwo DOROBISZ,  ŻMUDA, BUJARA i FIEGLER. 


SOBOTA     WSPOMNIENIE  ŚW.  MONIKI  –  27.08

13.00  Ślub zwykły: Paweł PIASECKI – Ewelina PISAREK. 

18.00  Przez wstawiennictwo MB Różańcowej  Królowej Polski z prośbą o poszanowanie Krzyża Chrystusowego i panowanie Praw Bożych w naszej Ojczyźnie.

             Po mszy św. sakrament chrztu św. przyjmie: Dorian, Hektor KRAL


● XXII  NIEDZIELA  ZWYKŁA –  28.08

8.oo   Za ++ rodziców Helenę i Zygmunta MARACHOWSKICH, + brata Jana i ++ dziadków.

9.30   Za parafian.

11.0W intencji Bogu wiadomej.

15.30  Nieszpory niedzielne.

16.00  Msza św. w intencji dzieci rocznych.