21 październik – Niedziela 29 Zwykła 

8.oo  Za + Władysława Stachorzak w 20 rocznicę śmierci
9.3o  Za Parafian
11.ooZa + męża Bogumiła Pawlaka w 7 rocznicę śmierci, ++ rodziców Jadwigę i Lucjana Maklejewskich, ++ teściów Stanisławę i Stefana Pawlak
12.15 Za + Jana Nowaka w 10 rocznicę śmierci i + Reginę Nowak

15.oo Do Opatrzności Bożej i MB Różańcowej z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Marii i Jana Palińskich z okazji 50 rocznicy ślubu (TD)

17.oo 


22 październik – Poniedziałek – Wspomnienie św. Jana Pawła II

8.oo Za + Patrycję Hauke w 30 dzień po śmierci

18.oo 1. Za + Ryszarda Miemczyka i ++ lokatorów z ul. Beskidzkiej 2
2. Za + Mirosławę Sadza w 1 rocznicę śmierci, ++ rodziców Anielę i Ignacego Bober


23 październik – Wtorek 

8.oo W intencji żyjących członków Różańca Świętego z prośbą o Boże błogosławieństwo i zdrowie – Msza Św. ofiarowana od Rodziny Różańcowej

18.oo 1. Za + Halinę Kagon – od lokatorów z ul. Węglowej 2, 2A, 2B
2. Za + Mariana Dymek – od lokatorów z ul. Szczytowej 1


24 październik – Środa

8.oo   W pewnej intencji

18.oo 1. Za + Stefanię Wrukowską w rocznicę śmierci
2. Za + Elżbietę Gruszka


25 październik – Czwartek

8.oo  O Miłosierdzie i Opatrzność Bożą za wstawiennictwem MB Różańcowej o Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Ilony, Rolanda i Joanny oraz ich rodzin

17.oo  1. Za + mamę Kristę i ++ z rodziny Zdebel, Dratwiński, Hyla
2. Za + Zygmunta Kokot w 1 rocznicę śmierci i + syna Piotra


26 październik – Piątek

8.oo  Za + Jadwigę Smoleń

18.oo 1. Za + Gerarda Flakus w 30 dzień po śmierci
2. Za + Janusza Paprotnego w 2 rocznicę śmierci


27 październik – Sobota

8.oo  1. Przez wstawiennictwo MB Różańcowej Królowej Polski z prośbą o poszanowanie Krzyża Chrystusowego i panowanie Praw Bożych w naszej Ojczyźnie
2. W intencji Haliny z okazji urodzin o Boże błogosławieństwo i zdrowie na dalsze lata

18.oo  Za ++ Józefa i Felicytę i ++ z rodziny Stanoszek i Śliwa


28 październik – Niedziela 30 Zwykła 

8.oo  Do Opatrzności Bożej i MB Różańcowej z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Tadeusza Galicy z okazji 60 rocznicy urodzin i Boże błogosławieństwo dla całej rodziny (TD)
9.3o  Za Parafian
11.oo Za + Janinę w rocznicę śmierci
12.15 Do Opatrzności Bożej i MB Różańcowej z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Elżbiety i Ryszarda Gwóźdź z okazji 50 rocznicy ślubu i Boże błogosławieństwo dla całej rodziny (TD)

15.oo 1. Roczki
2. Z prośbą o Boże błogosławieństwo, zdrowie i opiekę Anioła Stróża dla Filipa z okazji 2 rocznicy urodzin i błogosławieństwo dla całej rodziny
17.oo  Za + Maria Lis w 1 rocznicę śmierci