UROCZYSTOŚĆ JEZSA CHRYSTUSA KRÓLA WSZECHŚWIATA 21.11

8.oo Za ++ rodziców Izabelę i Zygmunta PORZĄDNYCH.

9.3o Za + męża Andrzeja w 70 rocznicę urodzin, ++ rodziców i teściów, + siostrę Renatę oraz dusze w czyśćcu cierpiące.

11.oo O Boże błogosławieństwo i opiekę MB Różańcowej oraz o dary Ducha Świętego dla Pawła z okazji 15 rocznicy urodzin.

15.30 Nieszpory niedzielne

16.00 Do Opatrzności Bożej i MB Różańcowej z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Barbary i Leszka CIEŚLIK z okazji 50 rocznicy ślubu.(TeDeum).


PONIEDZIAŁEK WSPOMNIENIE ŚW. CECYLII DZ. I MĘCZ. 22.11

8.oo 1. Za parafian.

2. O Boże błogosławieństwo i zdrowie dla poczętego dziecka Agnieszki i Jakuba oraz o szczęśliwy przebieg ciąży i rozwiązania

18.00 Za ++ Mariannę i Franciszka SZIRER o łaskę życia wiecznego.


WTOREK 23.11

8.oo Za + Konrada JURECKIEGO o łaskę życia wiecznego.

18.00 Za + Hildegardę Pietruszka w pierwszą rocznice śmierci.


ŚRODA WSPOMNIENIE ŚW. MĘCZ. ANDRZEJA DUNG-LAC, PREZB. 24.11

8.oo Za + męża Romana w rocznice śmierci oraz + ciocię Martę FABISZ.

18.00 Za + męża Augustyna, ++ rodziców, ++ teściów i dwóch braci.


CZWARTEK 25.11

8.oo Za + Joannę WALOŃ w 2 rocznice śmierci i + Henryka KOZŁOWSKIEGO.

17.00 Za + Emanuela ŻAK, ++ pokrewieństwo, ++ Marie i Adama STRZELECKICH oraz ++ z rodziny.


PIĄTEK 26.11

8.00 Za + Eugeniusza BEJZEN – od rodziny Rudeckich ze Skawiny

18.00 Za Parafian.


SOBOTA 27.11

8.oo Przez wstawiennictwo MB Różańcowej Królowej Polski z prośbą o poszanowanie Krzyża Chrystusowego i panowanie Praw Bożych w naszej Ojczyźnie.

18.00 Za + Marię MACIEJEWSKĄ w pierwszą rocznice śmierci.


I NIEDZIELA ADWENTU 28.11

8.ooDo Miłosierdzia Bożego za + męża Ryszarda w 10 rocznicę śmierci i dusze w czyśćcu cierpiące.

9.3o Za + Krystiana TASARZ w 19 rocznicę śmierci, ++ rodziców, teściów i pokrewieństwo z obu stron oraz za dusze w czyśćcu cierpiące.

11.oo Do Bożej Opatrzności i MBR z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Małgorzaty SZYMCZYK z okazji 70 r. urodzin.

15.30 Nieszpory niedzielne

16.00 Msza św. w intencji dzieci rocznych: Hanna GALUSIK, Laura FRANIK