●  III NIEDZIELA  ZWYKŁA   22.01

8.oo   Za  Parafian.

9.30   Za ++ dziadków Franciszkę i Grzegorza OLESIÓW, ++ Andrzeja i Teodora oraz dusze w czyśćcu  cierpiące.

11.00  Za ++ rodziców Apolonię i Jana MIGACZÓW, ++ dziadków i pokrewieństwo z obu stron.

15.30  Nieszpory niedzielne.

16.00  Za + Irenę ŚLESICKĄ – od chrześnicy Honoraty.

PONIEDZIAŁEK   23.01

8.oo   Za + męża Henryka KOZIELSKIEGO na pamiątkę ziemskich urodzin oraz ++ rodziców, teściów i ++ pokrewieństwo z obu stron.

18.00  Za + Czesława KURPASA w 12 rocznicę śmierci, ++ Teresę KURPAS, + Jana SKUBACZA oraz + Ernesta KURPASA w rocznicę urodzin.

WTOREK  ●  WSPOMNIENIE  ŚW.  FRANCISZKA  SALEZEGO  BPA  I  DK  – 24.01

8.00   Za + Stanisława JELONKA – od siostry Hanny i Małgorzaty.

18.00  Za + matkę Gertrudę JASZKE w 2 rocznicę śmierci, + ojca Józefa, + brata Wiktora i ++ pokrewieństwo z obu stron.


ŚRODA   ●  ŚWIĘTO  NAWRÓCENIA  ŚW.  PAWŁA   APOSTOŁA  –  25.01

8.00   Za + matkę Łucję BOSY na pamiątkę ziemskich urodzin i wszystkich ++ z rodziny.

18.00  Za ++ rodziców: + Małgorzatę w 7 rocznicę śmierci oraz + Bogusława w 15 rocznicę śmierci.


CZWARTEK  ●  WSPOMNIENIE  ŚW. BISKUPÓW  TYMOTEUSZA  I  TYTUSA –  26.01

8.00  Za Parafian.

17.00  Za + męża Eugeniusza WOŹNIAKA w 11 rocznicę śmierci, + matkę Janinę w 8 rocznicę śmierci, + ojca Nikodema w 3 rocznicę śmierci, ++ dziadków i ++ pokrewieństwo.  


PIĄTEK  –     27.01

8.00   W intencji żony Aleksandry z prośbą o wstawiennictwo NMP oraz o Boże błogosławieństwo i zdrowie w 40 rocznicę urodzin – od męża i dzieci.

18.00  Przez wstawiennictwo MB Różańcowej Królowej Polski z prośbą o poszanowanie Krzyża Chrystusowego i panowanie praw Bożych w naszej Ojczyźnie.


SOBOTA  ●  WSPOMNIENIE  ŚW.  TOMASZA  Z  AKWINU  PREZB.  I DK   –    28.01

8.00  Za + Różę WYBRANIEC w pierwszą rocznice śmierci i ++ rodziców Ryszarda i Annę GRABOWSKICH.      

18.00  Za + Helenę  Ćwikłę – intencja od lokatorów z ul. Kościelnej 21.


● IV NIEDZIELA  ZWYKŁA  –  29.01

8.oo   Za Parafian.

9.30   W intencji wszystkich ++ w miesiącu grudniu 2022r. Są nimi: + Jerzy BIAŁAS, + Bogdan MALESKA, + Sebastian TOMCZOK, + Wanda PRZEŁĄCZKOWSKA, + Dagmara HEIN, + Jan KRAWCZYK, + Roman HAUKE, + Maria MORYS, + Andrzej STOLARSKI, + Lucjan SURMACZ.

11.00  1.  Do Opatrzności Bożej iMB Różańcowej z prośbą o Boże błogosławieństwo, dary Ducha Świętego  oraz zdrowie dla proboszcza ks. Damiana COPKA z okazji 50 rocznicy urodzin – intencja od Rodziny Różańcowej, Legionu Maryi i Przyjaciół Radia Maryja.

             2. Za + Benedykta WOŹNIAKA o łaskę życia wiecznego.

15.3Nieszpory niedzielne.

16.00  Msza św. dziękczynna w intencji rocznego dziecka Franciszka BAWEJA.