22 marzec – Niedziela 4 Wielkiego Postu LAETARE

8.oo  Do Opatrzności Bożej o MB Różańcowej z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Mariusza MIECHOWSKIEGO z okazji 44 rocznicy urodzin

9.3o Za + męża Józefa RÓŻYCKIEGO w rocznicę urodzin, ++ rodziców Mariannę i Tadeusza BOLECHOWSKICH i dusze w czyśćcu cierpiące

2. Za Parafian

11.oo Za + Janinę KONIECZNĄ od córki Kazimiery i ++ z rodziny SOBCZYKÓW

2. Za ++ rodziców Helenę i Edwarda WRONA, ++ z rodziny WRONA, DOBIJA, JĘDRZEJEWSKICH, BINIAS, BORUTA

16.oo W intencji Renaty z okazji urodzin z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo i zdrowie dla całej rodziny


23 marzec – Poniedziałek

8.oo  1. Za ++ Zofię i Ignacego, Piotra i Irenę CZAJOR oraz ++ pokrewieństwo

2. Za + Gertrudę, Rajmunda, Małgorzatę SKRZYPIEC, ++ Franciszka WANDZIK i ++ z rodziny

18.oo Za + Urszulę JOPCZYŃSKĄ i wszystkich ++ z ul. Stawowej 28 – od lokatorów


24 marzec – Wtorek

8.oo 1. Za ++ rodziców Pelagię i Zygmunta, ++ dziadków, siostrę i szwagra

2. Za ++ rodziców Weronikę i Jerzego  oraz + brata Józefa

18.oo Za + Bernadetę KOLOCH w 1 r. śmierci – od lokatorów ul. Szczytowej 1


25 marzec – Środa – Uroczystość Zwiastowania Pańskiego

8.oo  Za ++ wujostwo Gertrudę i Maksymiliana BENDKOWSKICH, + męża, synową i ++ rodziców

18.oo 1. W intencji Bogu wiadomej

2. Za + Marię DUDEK – od sąsiadów


26 marzec – Czwartek

8.oo 1. Za + Elżbietę WINKLER w 30 dzień po śmierci

2. Za + Jerzego PECEL

17.oo Za + Brygidę MATUSZEWSKĄ – od lokatorów ul. Świętokrzyskiej 12


27 marzec – Piątek

8.oo  Za + dziadka Henryka – od wnuczki Joanny z rodziną

18.oo 1. Przez wstawiennictwo MB Różańcowej Królowej Polski z prośbą o poszanowanie Krzyża Chrystusowego i panowanie Praw Bożych w naszej Ojczyźnie

       2. Za + Bronisława SZCZEPANIK w r. śmierci


28 marzec – Sobota

8.oo  Z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo i zdrowie na dalsze lata życia dla Doroty BEDNARCZYK z okazji urodzin i Boże błogosławieństwo dla całej rodziny

18.oo 1. Za ++ rodziców Magdalenę i Maksymiliana, ++ z rodzin COFAŁA, BUBALIK i NAGIĘĆ

2. Za + mamę Łucję KARKOSZKA w 3 r. śmierci – od syna i córki z rodzinami


29 marzec – Niedziela 5 Wielkiego Postu

8.oo  1. Za + Witolda LESIK – od lokatorów  z ul. Jodłowej 12

9.3o 1. Za + Andrzeja SCZEŚ w 1 r. śmierci i ++ pokrewieństwo z obu stron

2. Za Parafian

11.oo 1. Do Opatrzności Bożej o MB Różańcowej z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Henryka DAROWSKIEGO z okazji 80 rocznicy urodzin oraz Boże błogosławieństwo dla całej rodziny (TE DEUM)

2. Za + Leokadię SZCZYGŁOWSKĄ i ++ z rodziny

16.oo   Roczki