22 lipiec – Niedziela – 16 Zwykła

8.oo  Za + żonę Hildegardę Wlosz w 20 rocznicę śmierci i ++ pokrewieństwo i dusze w czyśćcu
9.3o  Za + ojca Erwina Waleczek w rocznicę urodzin
11.oo Za + Irenę Ursoń w 30 dzień po śmierci
12.15  Do Opatrzności Bożej i MB Różańcowej z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Zbigniewa Pietryka z okazji urodzin <TD>

15.oo Za + męża Alfreda w rocznicę urodzin

17.oo 


23 lipiec – Poniedziałek – Święto św. Brygidy zak. 

8.oo Za Parafian

18.oo  Za + Barbarę Bednarek w 3 rocznicę śmierci


24 lipiec – Wtorek – Wspomnienie św. Kingi, dz.

8.oo Za + Irenę Ślęzok w 1 rocznicę śmierci
18.oo Za + Zenona Lewikowskiego – od brata Andrzeja z żoną


25 lipiec – Środa – Święto św. Jakuba Apostoła

8.oo

18.oo Za +Krzysztofa Brońskiego w dniu imienin i ++ z rodziny


26 lipiec – Czwartek – Wspomnienie św. Joachima i Anny, rodziców NMP

8.oo Za + Brygidę Majocha w 2 rocznicę śmierci – od męża i córki

17.oo Za + matkę Anastazje Strawczyńską


27 lipiec – Piątek

8.oo 
18.oo Przez wstawiennictwo MB Różańcowej Królowej Polski z prośbą o poszanowanie Krzyża Chrystusowego i panowanie Praw Bożych w naszej Ojczyźnie


28 lipiec – Sobota

8.oo Za + matkę Irenę Jakubowską w 30 dzień po śmierci i + ojca Janusza Jakubowskiego

13.oo Ślub konkordatowy: Zosz Artur – Giec Katarzyna

15.oo Ślub konkordatowy: Kosakowski Albert – Wieczorek Angelika

18.oo Do Opatrzności Bożej i MB Różańcowej z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Edwarda Drobny z okazji 85 rocznicy urodzin


29 lipiec – Niedziela – 17 Zwykła

8.oo 
9.3o  Za Parafian
11.oo Z prośbą o Boże błogosławieństwo i zdrowie dla ks. Grzegorza – od rodziny Kosakowskich
12.15  Za + Krystynę Pietryka w 1 rocznicę śmierci

15.oo Roczki

17.oo Za + Józefa Schmidt w 4 rocznicę śmierci i ++ z rodziny Schmidt