22 wrzesień – Niedziela 25 Zwykła

8.oo   Za Parafian

9.3o  Do Opatrzności Bożej i MB Różańcowej z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Henryka z okazji 70 rocznicy urodzin oraz błogosławieństwo Boże dla całej rodziny (TD)       

11.oo Do Opatrzności Bożej i MB Różańcowej z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Sabiny i Kamila Biegańskich z okazji 10 rocznicy ślubu

12.15         Za + córkę Mariolę Kurpan, + męża Henryka Wojtala, + teściową Helenę Wojtala, ++ rodziców Annę i Staniwsława Makielak

15.oo Do Opatrzności Bożej i MB Różańcowej z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Jolanty i Huberta Bryłka z okazji 25 rocznicy ślubu i błogosławieństwo Boże dla całej rodziny (TD)

17.oo 1. Do Opatrzności Bożej i MB Różańcowej z prośbą o Boże błogosławieństwo, zdrowie i dary Ducha Świętego dla wnuka Marcina Gabor z okazji 15 rocznicy urodzin oraz błogosławieństwo Boże dla jego rodziców i siostry Martynki

2. W intencji członków Rady Duszpasterskiej w Chropaczowie


23 wrzesień – Poniedziałek – Wspomnienie św. Pio z Pietrelciny, prezb.

8.oo 1. Za + ojca Erwina Butorowskiego w rocznicę śmierci, ++ z rodziny       Butorowskich, Nowok i Sowińskich

            2. Za + Patrycję Hauke w 1 rocznicę śmierci

18.oo  1. Za + męża Bronisława Stopyra w 2 rocznicę śmierci, + szwagra Jana Stopyra w 2 rocznicę śmierci

            2. Do Opatrzności Bożej i MB Różańcowej z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Ireny Stajnert z okazji 65 rocznicy urodzin


24 wrzesień – Wtorek

8.oo W intencji Bogu wiadomej

18.oo  1. Za + męża i ojca Janusza Wydro w 8 rocznicę śmierci

            2. Za + Jana Klimek


25 wrzesień – Środa

8.oo   Za + bratową Teresę Bujara i ++ pokrewieństwo z obu stron

18.oo  1.Za + Czesława Gorol w 20 rocznicę śmierci

            2. Za + matkę Elżbietę Ławniczak w 99 rocznicę urodzin, +ojca Stanisława

            3. Za + Tadeusza Dziewiczkiewicza


26 wrzesień – Czwartek

8.oo  1. Za + Jana Klimek

2. Za + Ks. Kanonika Jana Gacka – od Parafian

17.oo  1. Za + męża Henryka Knosala w 4 rocznicę śmierci, + ojca Józefa   Bednarowicz w 7 rocznicę śmierci, ++ dziadków i ++ z rodziny

            2. Za + Tadeusza Jankowskiego i + Marię Jankowską oraz ++ teściów Rajba


27 wrzesień – Piątek – Wspomnienie św. Wincentego a Paulo, prezb.

8.oo Za + Magdalenę Patalong w 10 rocznicę śmierci i + Dariusza Domagała oraz       wszystkich ++ z rodziny Patalong

18.oo  1. Przez wstawiennictwo MB Różańcowej Królowej Polski z prośbą o poszanowanie Krzyża Chrystusowego i panowanie Praw Bożych w naszej         Ojczyźnie

            2. Za + Grzegorza Karlińskiego w 30 dni po śmierci


28 wrzesień – Sobota –  Wspomnienie św. Wacława, męcz.

8.oo     Za + syna Konrada, + męża Grzegorza

13.oo Ślub konkordatowy: Piasecki Konrad – Maciejewska Aleksandra

18.oo 1. Za + siostrę Irenę w 10 rocznicę śmierci oraz ++ rodziców Teofilię i           Henryka Budzowskich

            2. Za + Andrzeja Zaleśnego w 10 rocznicę śmierci


29 wrzesień – Niedziela 26 Zwykła

8.oo Za + męża Augustyna Kosakowskiego w 9 rocznicę śmierci, ++ z rodziny Klimek i Kosakowskich oraz dusze w czyśćcu cierpiące

9.3o Za Parafian

11.oo   Za ++ Elżbietę i Agnieszkę Gaszka

12.15 Do Opatrzności Bożej i MB Różańcowej z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Stanisława Brzozowskiego z okazji 75 rocznicy urodzin i Boże błogosławieństwo dla całej rodziny <TD>

15.oo   Chrzty

17.oo   Za + Krzysztofa Słupik w 1 rocznicę śmierci