23 luty – Niedziela 7 Zwykła

8.oo    W intencji Bogu wiadomej

9.3o  1. Do Opatrzności Bożej i MB Różańcowej z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Waldemara RACHWAŁ z okazji 60 rocznicy urodzin (Te Deum)

2. Za Parafian

11.oo  1. Za + Jarosława DRYNKORN w 2 rocznicę śmierci

            2. Za + Urszulę JOPCZYŃSKĄ w 30 dzień po śmierci

16.oo Do Opatrzności Bożej i MB Różańcowej z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Beaty BEKIESZCZUK z okazji 50 rocznicy urodzin (Te Deum)


24 luty – Poniedziałek

8.oo    1. Za + Rudolfa MRÓZ w rocznicę urodzin, ++ rodziców i pokrewieństwo z obu stron, ++ kapłanów i dusze w czyśćcu cierpiące

2. Za + ojca Stanisława GAWLIK, ++ rodziców Janinę i Alejzego GAWLIK, ++ braci Romana i Józefa

18.oo Za + Horsta TSCHEKE – od lokatorów z ul. Łagiewnickiej 1A


25 luty – Wtorek

8.oo  W intencji Bogu wiadomej

18.oo Za + ojca Tadeusza w rocznicę urodzin, ++ z rodzin HYLA, CZAPLA


26 luty – Środa Popielcowa

8.oo

18.oo  Za + ojca Stanisława ŚWIETNICKIEGO w 12 rocznicę śmierci i + matkę Krystynę, brata Grzegorza i pokrewieństwo z obu stron


27 luty – Czwartek

8.oo Za + brata Jana CICHY w 9 rocznicę śmierci oraz dusze w czyśćcu cierpiące

17.oo  Przez wstawiennictwo MB Różańcowej Królowej Polski z prośbą o poszanowanie Krzyża Chrystusowego i panowanie Praw Bożych w naszej Ojczyźnie


28 luty – Piątek

8.oo  Za + Henryka FILA w 8 rocznicę śmierci, ++ rodziców i pokrewieństwo z obu stron

18.oo 1. Za + Urszulę JOPCZYŃSKĄ i wszystkich ++ z ul. Stawowej 28 – od lokatorów

2. Za + ojca Władysława w 10 rocznicę śmierci, + matkę Aleksandrę i wszystkich ++ z rodzin SELEGA


29 luty – Sobota

8.oo  Za + Różę SOBOTA w 20 rocznicę śmierci, + męża Gerarda, + siostrę Klarę GALICA oraz ++ pokrewieństwo z obu stron

18.oo 1. Za + Tadeusza NOWACKIEGO, ++ z rodzin NOWACKICH, JASKÓLSKICH, ++ sąsiadów  i dusze w czyśćcu cierpiące

2. Za + Marcina KOPIEC – od rodziny DANILEWICZ


1 marzec – Niedziela 1 Wielkiego Postu

8.oo Do Opatrzności Bożej i MB Różańcowej z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Marii z okazji 80 rocznicy urodzin (Te Deum)

9.3o  1. Za + matkę Danielę KOWALCZYK w 1 rocznicę śmierci

2. Za Parafian

11.oo  1. Do Opatrzności Bożej i MB Różańcowej z podziękowaniem za dar życia z okazji 85 rocznicy urodzin, z prośbą o dalszą opiekę dla Gertrudy GWÓŹDŹ oraz Boże błogosławieństwo dla całej rodziny  (Te Deum)

2. Do Opatrzności Bożej i MB Różańcowej z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Beaty KRYCHOWSKIEJ – GAWENDA  z okazji 40 rocznicy urodzin

16.oo Chrzty