UROCZYSTOŚĆ ZESŁANIA DUCHA ŚWIĘTEGO 23.05

8.oo Za Parafian.

9.3o Za + Różę SZCZYGIEŁ w 5 rocznicę śmierci.

11.oo Za + Marię MIKODA w pierwszą rocznicę śmierci – od męża i dzieci.

11. 00 KOŚCIÓŁ DOBREGO PASTERZA: UROCZYSTOŚĆ I KOMUNII ŚW. SP 10

15.30 Nabożeństwo majowe.

16.00 O Boże błogosławieństwo i zdrowie w dalszej posłudze kapłańskiej dla Ks. Adama w rocznicę święceń kapłańskich.

PONIEDZIAŁEK • ŚWIĘTO NMP MATKI KOŚCIOŁA 24.05

8.oo Za + męża Arnolda KSIĘŻYK w 13 rocznicę śmierci, ++ rodziców, teściów, pokrewieństwo z obu stron i dusze w czyśćcu cierpiące.

18.00 Za + Lidię MORAWIEC od Wandy Nowotarskiej i rodziny Wieczorek.


WTOREK 25.05

8.oo Za + mamę Marię BRYŁA oraz dusze w czyśćcu cierpiące.

9.00 Pogrzeb: Śp. Czesław LEJA

18.00 Do Opatrzności Bożej i MB Różańcowej z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Jadwigi WELLMANN z okazji urodzin.


ŚRODA • WSPOMNIENIE ŚW. FILIPA NERI, PREZB. 26.05

8.oo Za + ojca Jana KUCHARCZYK w rocznicę urodzin i śmierci, + matkę Katarzynę, ++ dziadków i krewnych z obu stron.

18.00 W intencji Nataniela i Gaspara z okazji urodzin z prośbą o Boże błogosławieństwo, zdrowie i dary Ducha Świętego – od rodziców.


CZWARTEK • JEZUSA CHRYSTUSA NAJWYŻSZEGO I WIECZNEGO KAPŁANA 27.05

8.ooZa + Wiktora BUJARA w rocznicę śmierci, + Elżbietę BUJARA, ++ pokrewieństwo BUJARA i FIEGLER.

17.00 Przez wstawiennictwo MB Różańcowej, Królowej Polski z prośbą o poszanowanie Krzyża Chrystusowego i panowanie Praw Bożych w naszej Ojczyźnie.


PIĄTEK 28.05

8.oo Za + męża Kazimierza SEKŚCIŃSKIEGO w 4 rocznicę śmierci.

18.00 Za ++ rodziców Marię i Jerzego BARTOŃ w rocznicę śmierci i urodzin oraz ++ pokrewieństwo z obu stron.


SOBOTA • WSPOMNIENIE ŚW. URSZULI LEDUCHOWSKIEJ, DZ. 29.05

8.oo Do Opatrzności Bożej i MB Różańcowej z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Sylwii i Patycji NOWICKICH z okazji urodzin.

18.00 Za ++ rodziców Helenę i Augustyna PAJĄK braci Józefa i Stanisława oraz dusze w czyśćcu cierpiące.


UROCZYSTOŚĆ TRÓJCY PRZENAJŚWIĘTSZEJ 30.05

8.ooZa + Krystynę BOŚ w pierwszą rocznicę śmierci.

9.3o Za + Armina CZAJA w pierwszą rocznicę śmierci.

11.oo Za + Antoniego w rocznice urodzin o łaskę nieba.

15.30 Nabożeństwo majowe.

16.00 ROCZKI: Zuzanna BAWEJ, Alicja SYSAKÓW, Łucja RAJDA, Lopez TLATLIK