23.06. – Niedziela 12 Zwykła

8.oo Za + Ks. Kanonika Jana Gacka – od lokatorów z ul. Karpackiej 7

9.3o Za Parafian

11.oo  Z podziękowaniem Bogu i MB za szczęśliwie przeżyte rekolekcje w     Panewnikach – od Legionu Maryi

12.15 Do Opatrzności Bożej o MB Różańcowej z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o dalszą opiekę i zdrowie w rodzinie z okazji 70 rocznicy urodzin Mieczysława

15.oo Do Naświętszego Serca Pana Jezusa z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę MB i zdrowie dla Elżbiety Polko z okazji 90 rocznicy urodzin i Boże błogosławieństwo dla rodziny (TD)

17.oo Za + męża Józefa Kalus, + syna Jana, ++ rodziców i teściów


24.06. – Poniedziałek – Uroczystość Narodzenia św. Jana Chrzciciela

8.oo Za + Ks. Kanonika Jana Gacka  – od Rodziny Różańcowej

18.oo  Za + męża Adama Palion w 6 rocznicę śmierci i ++ pokrewieństwo z obu          stron


25.06. – Wtorek

8.oo Za + Syna Tomasza w rocznicę śmierci

18.oo   Za + ojca Jana w rocznicę urodzin, + matkę Marię


26.06 – Środa

8.oo  W intencji Bogu wiadomej

18.oo   Za + Irenę Jakubowską w 1 rocznicę śmierci


27.06. – Czwartek

8.oo   Za + Ks. Proboszcza Henryka Jośko (+27.06.1985)

17.oo  Przez wstawiennictwo MB Różańcowej Królowej Polski z prośbą o      poszanowanie Krzyża Chrystusowego i panowanie Praw Bożych w naszej         Ojczyźnie


28.06 – Piątek – Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa

8.oo  Do Opatrzności Bożej i MB Różańcowej z podziękowaniem za odebrane łaski,   z prośbą o Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Elżbiety Makselon z okazji           urodzin

18.oo  Za + Ilonę Sokolik w rocznicę urodzin, ++ dziadków Gerdę i Huberta Warzecha


29.06. – Sobota – Uroczystość Św. Apostołów Piotra i Pawła

8.oo Do Opatrzności Bożej i MB Różańcowej z podziękowaniem za odebrane łaski,    z prośbą o Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Heleny z okazji urodzin

18.oo Do Opatrzności Bożej i MB Różańcowej z podziękowaniem za odebrane           łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Włodzimierza Garstka z okazji 70 rocznicy urodzin (TD)


30.06. – Niedziela 13 Zwykła                                                                                  

8.oo Za + Dorotę Morajka – od siostry Ani z mężem

9.3o Za + Erwina Słodczyk w 30 dzień po śmierci

11.oo  Z podziękowaniem za wszystkie odebrane łaski i zdrowie z okazji 5    rocznicy urodzin Franciszka

12.15 Za + Marka Przełonczkowskiego w 1 rocznicę śmierci

15.oo Roczki

17.oo Za + Ks. Kanonika Jana Gacka – od lokatorów z ul. Sportowej 11