23 październik – Niedziela 30 Zwykła  

6.3o    Za + męża Mariana Staszek, teścia Rudolfa, rodziców Marię i Józefa Dziadowicz, + ciocię Stanisławę Soja

8.oo    Do Opatrzności Bożej i MB Różańcowej z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o Boże błogosławieństwo i zdrowie dla małżonków z okazji 50 rocznicy ślubu i Boże błogosławieństwo dla całej rodziny

9.3o    Za + Michała Walickiego w pół roku po śmierci

11.oo   

12.15     Do Opatrzności Bożej i MB Różańcowej z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Ireny i Jerzego z okazji 50 rocznicy ślubu i Boże błogosławieństwo dla całej rodziny

15.oo   

17.oo   Do Opatrzności Bożej i MB Różańcowej z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Krystyny i Jana z okazji 35 rocznicy ślubu


24 październik –  Poniedziałek    

8.oo    

 1. Za + Huberta Koloch w 90 rocznicę urodzin, + Stefianię i ++ pokrewieństwo z obu stron
 2. Za + Stefanię Wrukowską w kolejną rocznicę śmierci

18.oo  

 1. Za Parafian
 2. Za + Eugeniusza Albin w 30 dzień po śmierci

25 październik –  Wtorek    

8.oo

 1. Za ++ rodziców Nowak, teściów Kulik, ++ dziadków z obu stron, + szwagra Damiana

18.oo

 1. Za + matkę Kristę oraz ++ z rodziny Dratwińskich i Majnert
 2. Za + Henryka Kozłowskiego w 4 rocznicę śmierci
 3. Za + Barbarę Wieczorek – od lokatorów z ul, Szczytowej 1

26 październik – Środa  

8.oo

 1. W intencji Bogu wiadomej
 2. Za + męża w rocznicę urodzin, ++ rodziców i teściów

18.oo

 1. Za +ojca Henryka Sztela w rocznicę śmierci
 2. Za + babcię Konstantynę Kowolik w rocznicę śmierci

27 październik – Czwartek   

8.oo  

 1. Przez wstawiennictwo MB Różańcowej Królowej Polski z prośbą o poszanowanie Krzyża Chrystusowego i panowanie praz Bożych w naszej Ojczyźnie – Msza św. ofiarowana od Rodziny Różańcowej
 2. Za Parafian

 17.oo

 1. Za + Józefa Stanoszka w 2 rocznicę śmierci, + Felicytę Stanoszek, ++ dziadków, ++ z rodziny Śliwa
 2. Za + Jana Bogusławskiego – od lokatorów z ul. Górnej 20

28 październik – Piątek – Święto Świętych Apostołów Szymona i Judy Tadeusza  

8.oo

 1. Za + Witolda Zaręba
 2. Za + Piotra Karkoszka w 15 rocznicę śmierci oraz ++ rodziców z obu stron

15.oo  Godzina Miłosierdzia Bożego        

18.oo

 1. Za + Janinę i Edmunda Pietrzak
 2. Za + Tadeusza Bizon – od kolegi

29 październik – Sobota   

 8.oo  

 1. Z podziękowaniem za przeżyte lata razem, z prośbą o dalsze zdrowie i błogosławieństwo Boże dla całej rodziny
 2. W intencji Chorzowskiego Hospicjum o potrzebne łaski i dziękczynienie za pomoc i opiekę nad chorymi

18.oo

 1. Do Opatrzności Bożej i MB Różańcowej z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Ewy Małek z okazji urodzin
 2. O Boże błogosławieństwo dla rodziny Małek i Przewieslik

30 październik – Niedziela 31 Zwykła  

6.3o    Za + żonę Marię i dusze w czyśćcu cierpiące

8.oo    Za + Henryka Nawrot w 6 rocznicę śmierci

9.3o    Przez wstawiennictwo Matki Najświętszej z prośbą o dary Ducha Świętego dla naszej parafii i całej Ojczyzny

11.oo    Za Parafian

12.15     Do Opatrzności Bożej i MB Różańcowej z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o Boże błogosławieństwo i zdrowie na dalsze lata życia dla Władysławy Sekścińskiej z okazji 70 rocznicy urodzin i Boże błogosławieństwo dla całej rodziny

15.oo   Msza św. w intencji rocznych dzieci

17.oo   Za + Marię Szubert w 24 rocznicę śmierci i + Iwonę Iwańską w 9 rocznicę śmierci