SOBOTA  ●  ŚWIĘTO  ŚW.  BRYGIDY  ZAK.  PATRONKI  EUROPY – 23.07

18.00 Za + mamę Bronisławę SMOLAREK i ++ pokrewieństwo. 

XVII  NIEDZIELA  ZWYKŁA – 24.07

8.oo   Za + Krystiana GLOMBA, + Roberta LABEGO oraz za ++ Marię i Roberta GLOMBÓW.

9.30   Za Parafian.

11.0Do Opatrzności Bożej i MB Różańcowej z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Bronisławy KULAWIK z okazji 70 rocznicy urodzin (Te Deum).

15.30  Nieszpory niedzielne.

16.00 Msza dziękczynna za wszystkie otrzymane dary i łaski dla Józefa z okazji urodzin.

PONIEDZIAŁEK  ●  ŚWIĘTO ŚW. JAKUBA, APOSTOŁA25.07

8.oo   Za + Stefanię MOŚ w 1. rocznicę śmierci.                

WTOREK  ●  WSPOMNIENIE ŚŚ. JOACHIMA I ANNY, RODZICÓW NMP – 26.07

18.00 W intencji Bogu wiadomej.

ŚRODA – 27.07

8.oo   Przez wstawiennictwo MB Różańcowej i Królowej Polski z prośbą o poszanowanie krzyża Chrystusowego i panowanie praw Bożych w naszej ojczyźnie.

CZWARTEK 28.07

17.00 Za Parafian.

PIĄTEK  ●  WSPOMNIENIE ŚŚ. MARTY, MARII I ŁAZARZA – 29.07

8.00   Za + matkę Lucynę IZYDORCZYK, + ojca Antoniego, ++ dziadków GRABOWSKICH oraz ++ pokrewieństwo z obu stron.

SOBOTA – 30.07

18.00 Za wszystkich ++ w miesiącu czerwcu: Antoni FIRLA, Ryszard GROSSMANN, Grzegorz KURPAN, Maria SALBERT, Stefan SKRABANIA, Zygmunt WOWRO.

XVIII  NIEDZIELA  ZWYKŁA – 31.07

8.oo   Za + Łucję WIŚNIEWSKĄ.

9.30   Za Parafian.

11.0Za + ojca Jerzego BEMA na pamiątkę 100. rocznicy urodzin.

15.30  Nieszpory niedzielne.

16.00 Roczki: Lucjusz RABIEJ.