NIEDZIELA ● III NIEDZIELA ZWYKŁA 24.01

8.oo Za dusze w czyśćcu cierpiące od Rodziny Różańcowej.

9.3o Za Parafian.

11.oo Do Opatrzności Bożej i MB Różańcowej z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Stefanii BERGER z okazji 85 rocznicy urodzin i Boże błogosławieństwo dla całej rodziny (Te Deum).

15.30 Nieszpory niedzielne.

16.00 Za + Matyldę SŁUPIK w rocznicę śmierci i ++ krewnych.


PONIEDZIAŁEK ● ŚWIĘTO NAWRÓCENIA ŚW. PAWŁA APOSTOŁA 25.01

8.oo Za ++ Krzysztofa i Damiana WYRYMA w 12 rocznicę śmierci, + Stefana i + Czesława KWITAS.

18.00 Za + Ryszarda DACZENKO w rocznice urodzin, ++ z rodziny DACZENKO i HANAK.


WTOREK ● WSPOMNIENIE ŚW. BPÓW TYMOTEUSZA I TYTUSA 26.01

8.oo 1. Do Opatrzności Bożej i MB Różańcowej z prośbą o Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Ks. Proboszcza Damiana COPKA z okazji urodzin – od Rodziny Różańcowej.

2. W intencji Ks. Proboszcza Damiana z okazji urodzin od Legionu Maryi i Koła Przyjaciół Radia Maryja

18.00 Za + męża Eugeniusza WOŹNIAK w 9 r. śmierci, + matkę Janinę w 6 rocznicę śmierci i + ojca Nikodema.


ŚRODA 27.01

8.oo Do Opatrzności Bożej i MB Różańcowej z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Marii z okazji urodzin.

18.00 Przez wstawiennictwo MB Różańcowej Królowej Polski z prośbą o poszanowanie Krzyża Chrystusowego i panowanie Praw Bożych w naszej Ojczyźnie.


CZWARTEK ● WSPOMNIENIE ŚW. TOMASZA Z AKWINU PREZB. I DK. 28.01

8.oo Za + matkę Łucję BOSY w rocznicę urodzin.

17.00 Za + mamę Bronisławę CIEŚLIK od syna Leszka z rodziną.


PIĄTEK 29.01

8.oo Za + Paulinę MANIURKA o łaskę nieba.

18.00 Za + Ks. Kanonika Jana Gackę w podziękowaniu za dar kapłaństwa i posługę duszpasterza w naszej parafii.

Po mszy sakrament chrztu św.: Zofia Walentyna JANUSIEWICZ.


SOBOTA 30.01

8.oo Za ++ chrześniaków: Artura i Romana oraz wszystkich ++ z ich rodzin, a także za dusze w czyśćcu cierpiące.

18.00 Za + Emanuela RURAŃSKIEGO i + Helenę RURAŃSKĄ oraz wszystkich ++ z rodziny RURAŃSKI I DUDEK.


NIEDZIELA ● IV NIEDZIELA ZWYKŁA 31.01

8.oo Za Parafian.

9.3o Do Opatrzności Bożej i MB Różańcowej z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o Boże błogosławieństwo dla Moniki GABOR z ok. 70 rocznicy urodzin (Te Deum).

11.oo Za ++ rodziców Apolonię i Jana MIGACZ, ++ dziadków Katarzynę i Pawła JANUSZ.

15.30 Nieszpory niedzielne.

16.00 Msza św. dziękczynna za rocznicę przyjęcia sakramentu chrztu św. (Roczki)