24 luty – Niedziela 7 Zwykła

8.oo  Za + Feliksa Boś w 14 rocznicę śmierci
9.3o  Za Parafian
11.oo Do Opatrzności Bożej i MB Różańcowej z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo, zdrowie i dary Ducha Świętego dla Natalii i Magdaleny Fryc z okazji 7 rocznicy urodzin
12.15 Za + Jarosława Drynkorn w 1 rocznicę śmierci
15.oo Roczki
17.oo  Za + Antoniego Jajszczok w 30 dzień po śmierci


25 luty – Poniedziałek 

8.oo  1Za + Henryka – od Jadwigi i Janusza Bąk ze Ślemienia

18.oo  1. Za + Hildegardę Kopel – od lokatorów z ul. Sportowej 25

2. Za + Waldemara Tymke i wszystkich ++ z ul. Sportowej 25 – od lokatorów


26 luty – Wtorek 

8.oo  Za + Henryka – od Barbary i Tomasza Bąk z synem ze Ślemienia

18.oo  1. Do Opatrzności Bożej i MB Różańcowej z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Jolanty Bek z okazji 60 rocznicy urodzin (TD)

2. W intencji Jana, Michała, Magdaleny, Faustyny i Adeli


27 luty – Środa

8.oo  Za + Henryka – od Macieja Firleta z rodziną

18.oo  1. Przez wstawiennictwo MB Różańcowej Królowej Polski z prośbą o poszanowanie Krzyża Chrystusowego i panowanie Praw Bożych w naszej Ojczyźnie

2. Za + brata Jana Cichy w 8 rocznicę śmierci oraz dusze w czyśćcu cierpiące


28 luty – Czwartek 

8.oo  1. O nowe powołania kapłańskie, zakonne i misyjne w intencji naszych duszpasterzy, o Boże błogosławieństwo i zdrowie – od Rodziny Różańcowej

2. Za + Henryka Fila w 7 rocznicę śmierci, ++ rodziców i krewnych z obu stron

17.oo  Za + Stanisława Bartosiak oraz + Antoniego Jajszczok – od sąsiadów z ul. Jodłowej 17


1 marzec – I Piątek miesiąca

8.oo  1. Msza Święta wynagradzająca Bożemu Sercu za wszystkie zniewagi, bluźnierstwa i nieuszanowania względem Boga popełnione – od Świeckiego Zakonu Karmelitańskiego

2. Za tragicznie ++ Górników Kopalni „Śląsk” – Msza Św. ofiarowana od członków Klubu Emeryta

18.oo  1. Za + Jerzego Suślik – od lokatorów z ul. Jodłowej 16

2. Za + Piotra Kozielskiego w 30 dzień po śmierci


2 marzec – I Sobota miesiąca

8.oo   Przez Niepokalane Serce Maryi za Kościół Święty o wzrost Królestwa Bożego na ziemi, o łaskę nawrócenia dla grzeszników, ludów i narodów oraz za dusze w czyśćcu cierpiące

18.oo  1. Za + Tadeusza Nowackiego, ++ rodziców, teściów, brata, szwagrów, sąsiadów, ++ z rodziny Jaskulskich i dusze w czyśćcu cierpiące

2. Do Opatrzności Bożej i MB Różańcowej z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Haliny i Iwony z okazji urodzin


3 marzec – Niedziela 8 Zwykła

8.oo  Przez Miłosierdzie Boże w pewnej intencji
9.3o  Za Parafian
11.oo Za + ojca Stanisława Świetnickiego w rocznicę śmierci, + matkę Krystynę, + brata Grzegorza i ++ pokrewieństwo
12.15 Za + Henryka Wojtala w 2 rocznicę śmierci, + córkę Mariolę Kurpan i brata Władysława Makielak
15.oo Chrzty
17.oo  O Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Michała Żur w 1 rocznicę urodzin oraz Wiktorii Żur w 10 rocznicę urodzin