24 marzec – Niedziela 3 Wielkiego Postu

8.oo Z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o zdrowie dla Renaty z okazji urodzin i Boże błogosławieństwo dla całej rodziny
9.3o  Za Parafian
11.oo W intencji Bogu wiadomej
12.15 Za + Leokadię Szczygłowską
15.oo Z prośbą o beatyfikację naszych kandydatów na ołtarze Ks. Franciszka Blachnickiego i Ks. Jana Machy
17.oo Za + organistę Jarosława Drynkorn – od wszystkich organistów wdzięcznych za pomoc w posłudze


25 marzec – Poniedziałek – Uroczystość Zwiastowania Pańskiego

8.oo  Do Opatrzności Bożej o MB Różańcowej z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Marka z okazji 55 rocznicy urodzin

18.oo  1. Za + Annę Sobczyk, ++ rodziców i rodzeństwo oraz dusze w czyśćcu cierpiące

2. Za + Henrykę Szczypka w 30 dzień po śmierci


26 marzec – Wtorek

8.oo  Za ++ teściów, + męża, ++ rodziców i dusze w czyśćcu cierpiace

18.oo  1. Za + Piotra Busek w 1 rocznicę śmierci i rocznicę urodzin

            2. Za + Romana Klimas w rocznicę śmierci i za dusze w czyśćcu cierpiące


27 marzec – Środa

8.oo  1Za + wujostwo Gertrudę i Maksymiliana Będkowskich, + męża, synową, rodziców i dusze w czyśćcu cierpiące        

18.oo  1. Przez wstawiennictwo MB Różańcowej Królowej Polski z prośbą o poszanowanie Krzyża Chrystusowego i panowanie Praw Bożych w naszej Ojczyźnie

2. Za + Rozalię Palka w 1 rocznicę śmierci i ++ z rodziny Palka i Kulawik


28 marzec – Czwartek 

8.oo Z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo i zdrowie na dalsze lata życia dla Doroty Bednarczyk z okazji urodzin i Boże błogosławieństwo dla całej rodziny

17.oo 1. Za + Anetę Wyrzykowską w 60 dni po śmierci

2. Za + Helenę Ławniczak w 30 dzień po śmierci – od córki Krystyny z rodziną i córki Bożeny z rodziną


29 marzec – Piątek

8.oo  1. Do Opatrzności Bożej o MB Różańcowej z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Doroty Matula z okazji 75 rocznicy urodzin (TD)

2. Z prośbą o Boże błogosławieństwo dla siostrzenicy Katarzyny z okazji urodzin

18.oo  Za + Jana Nowaka w 2 rocznicę śmierci


30 marzec – Sobota

8.oo   1Do Opatrzności Bożej o MB Różańcowej z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Mariusza z okazji 50 rocznicy urodzin oraz Boże błogosławieństwo dla całej rodziny

18.oo  1. Za + Krystynę Stępień i wszystkich ++ lokatorów z ul. Beskidzkiej 2 – od lokatorów

2. Za + ojca Adolfa Billik w rocznicę śmierci i + matkę Magdalenę Billik


31 marzec – Niedziela 4 Wielkiego Postu – Radości Laetare

8.oo  Za + Mariana Staszek w 14 rocznicę śmierci, + Józefa i Marię Dziadowicz, + Rudolfa Staszek, Stanisława Soja i wszystkich ++ z rodziny
9.3o  Za Parafian
11.oo O zdrowie i szczęśliwą operację dla Alojzego Kowol
12.15 Za + Danielę Kowalczyk w miesiąc po śmierci
15.oo Roczki
17.oo O Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Marceliny Sosna