II  NIEDZIELA  WIELKANOCNA  ●  MIŁOSIERDZIA  BOŻEGO   –   24.04

8.oo  Za parafian.

9.3o   Z podziękowaniem Jezusowi Miłosiernemu za wszelkie łaski wyproszone w godzinie miłosierdzia w naszym kościele – msza św. ofiarowana od Legionu Maryi.

11.oo  Do Opatrzności Bożej i MB Różańcowej z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o Boże błogosławieństwo i zdrowie oraz opiekę Matki Bożej dla Wioletty GOŁĘBIEWSKIEJ z okazji 50 rocznicy urodzin oraz dla całej rodziny (Te Deum).

15.30  Nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego.

16.00 Msza św. w intencji dziecka rocznego: Pola KOMRAUS.


PONIEDZIAŁEK  ●  ŚWIĘTO  ŚW.  MARKA  EWANGELISTY   –   25.04

8.oo  Za ++  rodziców Ireneusza i Marię NOWICKICH, + męża Tadeusza, + siostrę Teresę, + siostrzenicę Mariolę i ++ z rodziny.

18.00  Za + Czesława JĘDRZEJCZYKA – od lokatorów z ul. Świętokrzyskiej 22.


WTOREK  ●  ŚWIĘTO  ŚW.  WOJCIECHA  BPA  I  MĘCZ.  PATRONA  POLSKI    – 26.04

8.oo  W intencji Bogu wiadomej.

18.00  Za wszystkich ++ w miesiącu marcu 2022 r.: Stefania JUCHA, Józef JASIAK, Zofia TLATLIK, Krzysztof BOROWIECKI, Krystyna KAGON, Krystyna PYTEL, Elżbieta BARAN, Jadwiga WANDZIK, Piotr PORWOLIK, Dariusz GĘBALCZYK, Werner WOJTASZCZYK, Łucja DOMIN, Małgorzata FLAJSZER, Elżbieta MOROŃ.


ŚRODA    –  27.04

8.oo  Za + Krystynę CZEKAŁA w 5 rocznicę śmierci, ++ z rodziny GLENSZCZYKÓW I CZEKAŁÓW.

18.00  Przez wstawiennictwo MB Różańcowej Królowej Polski z prośbą o poszanowanie Krzyża  Chrystusowego i panowanie Praw Bożych w naszej Ojczyźnie.


CZWARTEK    –     28.04

8.oo  Za ++ dziadków Florentynę i Karola oraz Marię i Józefa.

17.00  Za + Bronisława SZCZEPANIKA w rocznicę urodzin.


PIĄTEK  ●  ŚWIĘTO  ŚW.  KATARZYNY  SIENEŃSKIEJ  DZ. I DK  PATRONKI  EUROPY     29.04

8.00    Za + Edeltraudę MIZERĘ od lokatorów z ul. Przybyły 8. 

18.00  Za + Franciszka WROŻYNĘ w 75 rocznicę ziemskich urodzin.


SOBOTA  –   30.04

8.00    Za + Jana Stypułę o łaskę życia wiecznego. 

12.00  Ślub konkordatowy: Dawid KOZAKIEWICZ – Karolina TELLMANN

18.00  Za + Agnieszkę POLOCZEK w pierwszą rocznicę śmierci – od lokatorów z ul. Jodłowej 31. 


III  NIEDZIELA  WIELKANOCNA  ●  ROCZNICA  POŚWIĘCENIA  KOŚCIOŁA    –   01.05

8.oo  Za + Martę POŚPIECH i wszystkich ++ z ul. Stawowej 28 – od lokatorów.

9.3o   Za parafian.

11.oo  Do Opatrzności Bożej i MB Różańcowej z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o Boże błogosławieństwo i zdrowie oraz opiekę Matki Bożej dla Mirosławy WOŹNIAK z okazji 70 rocznicy urodzin. (Te Deum).

15.30  Nabożeństwo majowe.

16.00  Msza św. w intencji Malwiny, Leny ZORZYTZKIEJ przyjmującej sakrament chrztu św.