XXX  NIEDZIELA ZWYKŁA    –   24.10

8.oo    Za + Ryszarda SZAFRANIEC w pierwszą rocznice śmierci.

9.3o    Za + Bogdana TARKO od lokatorów z ul. Świętokrzyskiej 22.

11.oo   Za + Eugeniusza BEJZEN od Beaty i Andrzeja ze Szprotawy.

15.15    Nabożeństwo różańcowe.

16.00   Za + Marylę BOSEK- MAKSIM w rocznice urodzin i imienin.

20.45   Apel jasnogórski.


PONIEDZIAŁEK   –   25.10

8.oo    Za + mamę Christę oraz ++ z rodziny ZDEBEL i DRATWIŃSKICH.

18.00  Za Parafian.


WTOREK  –  26.10

8.oo    Za + Mariannę i Franciszka SZIRER.

18.00  Za ++ Józefa i Felicytę STANOSZEK, ++ dziadków i wszystkich ++ z rodziny STANOSZEK i ŚLIWA.


ŚRODA – 27.10

8.oo    Za + Eugeniusza BEJZEN od Agaty i Grzegorza ze Skawiny.

18.00  Przez wstawiennictwo MB Królowej Polski z prośbą o poszanowanie Krzyża Chrystusowego i panowanie Praw Bożych w naszej Ojczyźnie.


CZWARTEK  • ŚWIĘTO ŚW. APOSTOŁÓW SZYMONA I JUDY TADEUSZA  – 28.10

8.oo    Za ++ Mariannę i Franciszka SZIRER.    

17.00   Za ++ Janinę i Edmunda.


PIĄTEK – 29.10

8.00   Za dusze w czyśćcu cierpiące.

18.00  Za + Jana JURECZKO w rocznicę śmierci.


SOBOTA  •  ŚWIĘTO ROCZNICY  POŚWIĘCENIA  ARCHIKATEDRY  W  KATOWICACH       30.10

8.oo    Za + Henryka od wnuka Krzysztofa.

18.00   Za ++ Adama KUSTER w pierwszą rocznicę śmierci, ++ rodziców i ++ pokrewieństwo.


NIEDZIELA UROCZYSTOŚĆ  ROCZNICY  POŚWIĘCENIA  KOŚCIOŁA  WŁASNEGO            31.10

8.oo  O Boże błogosławieństwo i opiekę MB Różańcowej oraz dary Ducha Świętego dla córki Anny z okazji            urodzin.

9.3o  Do Opatrzności Bożej i MB Różańcowej z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o Boże          błogosławieństwo i zdrowie dla Marcina LIPIETA z okazji urodzin.

11.oo   Za + męża i ojca Ryszarda GÓRA w pierwszą rocznicę śmierci.

15.15    Nabożeństwo różańcowe.

16.00   Msza św. w intencji dziecka rocznego: Laura FRANIK.

20.45   Apel jasnogórski.