25 luty – Niedziela 2 Wielkiego Postu
8.oo Za + Józefa Różyckiego i wszystkich ++ z ul. Jodłowej 31 – od lokatorów
9.3o Za Parafian
11.oo Za + Małgorzatę Janoszek w drugi miesiąc po śmierci
12.15 Za + Alfonsa Mateja w 30 dzień po śmierci
15.oo Roczki
17.oo Za + ojca Tadeusza Hyla w roczn. ur. i ++ z rodziny Hyla, Czapla

26 luty – Poniedziałek
8.oo Za ++ Wincentego Franik, ++ rodziców Stefana i Gertrudę Franik, Franciszka i Martę Gajda oraz
wszystkich ++ krewnych
18.oo
 1. Za + Andrzeja Zembrzuskiego w 30 dzień po śmierci i ++ rodziców z obu stron
 2. Za + Piotra Bussek w 30 dzień po śmierci

27 luty – Wtorek
8.oo Do Opatrzności Bożej i MB Różańcowej z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o Boże
błogosławieństwo i zdrowie dla Marii i Henryka Reyman z okazji 40 rocznicy ślubu

18.oo
 1. Przez wstawiennictwo MB Różańcowej Królowej Polski z prośbą o poszanowanie Krzyża
  Chrystusowego i panowanie Praw Bożych w naszej Ojczyźnie
 2. Za + brata Jana Cichy w 7 rocznicę śmierci oraz dusze w czyśćcu cierpiące

28 luty – Środa
8.oo Za + Henryka Fila w 6 rocznicę śmierci, ++ rodziców i krewnych z obu stron

18.oo
 1. Do Opatrzności Bożej i MB Różańcowej z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o Boże
  błogosławieństwo i zdrowie dla Krystyny Moś z okazji 70 rocznicy urodzin – od koleżanek
 2. Za parafian (11.02.2018)

1 marzec – I Czwartek miesiąca
8.oo

 1.  O nowe powołania kapłańskie, zakonne i misyjne w intencji naszych duszpasterzy o Boże
  błogosławieństwo i zdrowie od Rodziny Różańcowej
 2. Za ++ rodziców Marię i Jana Kosakowskich
17.oo Do Opatrzności Bożej i MB Różańcowej z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o Boże
błogosławieństwo i zdrowie dla Agnieszki i Dariusza Gasztold z okazji 15 rocznicy ślubu

2 marzec – I Piątek miesiąca
8.oo 

 1. Msza Św. Wynagradzająca Bożemu Sercu za wszystkie zniewagi, bluźnierstwa i nieuszanowania względem Boga popełnione – od Świeckiego Zakonu Karmelitańskiego i ofiarodawców
 2. Za ++ tragicznie górników Kopalni „Śląsk” – od członków Klubu Emerytów
18.oo Za + Irenę Wojtas i ++ rodziców – od sąsiadki z rodziną

3 marzec – I Sobota miesiąca
8.oo

 1.  Przez Niepokalane Serce Maryi za Kościół Święty o wzrost Królestwa Bożego na ziemi, o łaskę
  nawrócenia dla grzeszników, ludów i narodów oraz za dusze w czyśćcu cierpiące
 2. Msza Święta dziękczynna w pewnej intencji
 3. Do Opatrzności Bożej i MB Różańcowej o dary Ducha Świętego i zdrowie dla Jana, Ewy i Dominiki
18.oo Do Opatrzności Bożej i MB Różańcowej z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o Boże
błogosławieństwo zdrowie i dary Ducha Świętego dla Dawida Grzegorczuka z okazji 20 rocznicy urodzin

4 marzec – Niedziela 3 Wielkiego Postu
8.oo Za + Józefa Różyckiego – od szwagierki
9.3o Za Parafian
11.oo Z prośbą o Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Adama Gałązka z okazji 1 rocznicy urodzin
12.15 Za + Henryka Wojtala w 1 rocznicę śmierci – od lokatorów z ul. Świętokrzyskiej 22
15.oo Chrzty
17.oo Za + Marię Dyrda w 1 rocznicę śmierci