25 marzec – Niedziela Palmowa Męki Pańskiej
8.oo Za + Jana Wielgus – od sąsiadów z ul. Górnej 20
9.3o Za Parafian
11.oo Za + Krystynę Nowak – od brata Stanisława z rodziną
12.15 Do Opatrzności Bożej i MB Różańcowej z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Haliny Spyra z okazji 70 rocznicy urodzin <TD>

15.oo Roczki
17.oo Za + męża Mariusza Szczesny w 1 rocznicę śmierci


26 marzec – Wielki Poniedziałek
8.oo Za ++ wujostwo, Maksymiliana i Gertrudę Będkowskich, + męża, ++ rodziców i duszę w czyśćcu cierpiące

18.oo 1.Za + matkę Marię Milkiewicz w I rocznicę śmierci
2. Za + Tadeusza Sroka w 30 dzień po śmierci


27 marzec – Wielki Wtorek
8.oo 1. Do Opatrzności Bożej i MB Różańcowej z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o Boże
błogosławieństwo i zdrowie dla Cecylii z okazji urodzin i Boże błogosławieństwo dla całej rodziny
2. Za + Franciszkę Swarlik – od znajomej

18.oo Przez wstawiennictwo MB Różańcowej Królowej Polski z prośbą o poszanowanie Krzyża Chrystusowego
i panowanie Praw Bożych w naszej Ojczyźnie


28 marzec – Wielka Środa
8.oo w intencji pani Doroty z okazji kolejnych urodzin i Boże błogosławieństwo dla całej rodziny

18.oo 1. Za + Zygmunta Frydrych w 30 dzień po śmierci
2. Za + Stanisława Gawlik – od lokatorów ul. Karpackiej 25


29 marzec – Wielki Czwartek
16.oo Za + Jana Nowak w I rocznicę śmierci
18.oo Msza Święta Wieczerzy Pańskiej


30 marzec – Wielki Piątek Męki Pańskiej
9.oo Droga Krzyżowa dla Dorosłych
10.oo Droga Krzyżowa dla Dzieci
18.oo Liturgia Wielkiego Piątku


31 marzec – Wielka Sobota
20.oo Liturgia Wigilii Paschalnej oraz Procesja Rezurekcyjna


1 kwiecień – Niedziela Wielkanocna Zmartwychwstania Pańskiego
8.oo Do Opatrzności Bożej i MB Różańcowej z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Ryszarda Podeszwa z okazji 60 rocznicy urodzin (TD)
9.3o Za Parafian
11.oo Za + Jana Nowak w rocznicę urodzin
12.15 Z prośbą o Boże błogosł. i zdrowie dla siostry Ani
15.oo Chrzty
17.oo Za + Jarosława Drynkorn w 30 dzień po śmierci


2 kwiecień – Poniedziałek Wielkanocny 
8.oo Za ++ Katarzynę i Wojciecha Nowak
9.3o Za dusze w czyśćcu cierpiące
11.oo Za + Jarosława Drynkorn od lokatorów z ul. Górnej 16
12.15 Do Opatrzności Bożej i MB Różańcowej z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Urszuli Kalus z okazji 70 r urodzin (TD)
15.oo Do Opatrzności Bożej i MB Różańcowej z podziękowaniem za łaskę życia, z prośbą o Boże błogosławieństwo, dary Ducha Świętego i zdrowie dla Kingi Knop z okazji  urodzin
17.oo Za + matkę Elżbietę Monkos i + babcię Łucję Kozioł w kolejną rocznicę śmierci