IV  NIEDZIELA  WIELKANOCNA     DOBREGO  PASTERZA –  25.04

8.oo   Za ++ ciocię Wandę KOSZELNĄ i Krystynę KŁACZKĘ, i + Wojciecha JĘDRZEJCZYKA.

9.3o    Za + Krystynę ŻYŁA w pierwszą rocznice śmierci i 92 rocznice ziemskich urodzin oraz + Józefa ŻYŁA.

11.oo   Za + Wiktoria KURZAWA w pierwszą rocznicę śmierci.

15.30   Nieszpory  niedzielne.

16.00  Msza św. w intencji dzieci z okazji pierwszej rocznicy (roczki): Jakub FABER, Piotr ISKRA, Antoni MIERZWA, Gabriela PĘKAŁA.


PONIEDZIAŁEK  – 26.04

8.oo   W intencji Bogu wiadomej.

18.00  Za + Bronisława SZCZEPANIK w rocznice urodzin.


WTOREK  – 27.04

8.oo   Za + brata Edwarda, + brata Stefana, + brata Waltra i + siostrę Edytę.

18.00  Przez wstawiennictwo MB Różańcowej Królowej Polski z prośbą o poszanowane Krzyża Chrystusowego i panowanie Praw Bożych w naszej Ojczyźnie.


ŚRODA  –  28.04

8.oo   Za ++ rodziców Marię i Ireneusza, + męża Tadeusza, + siostrę Teresę, + siostrzenicę Mariole i ++ z rodziny oraz dusze w czyśćcu cierpiące.

18.00  Za ++ Felicytę i Józefa STANOSZEK oraz ++ rodziców z obu stron z prośba o łaskę nieba.


CZWARTEK    ŚWIĘTO  ŚW. KATARZYNY  SIENEŃSKIEJ  DZ. I DK., PATR.  EUROPY      29.04

8.oo    Za + syna Tomasza ŚWIĄTONIOWSKIEGO w rocznice urodzin oraz ++ pokrewieństwo.

17.00   O Boże błogosławieństwo, zdrowie i opiekę Matki Bożej dla córki Marty.


PIĄTEK –  30.04

8.oo    Za ++ wujostwo Maksymiliana i Gertrudę BĘDKOWSKICH, ++ z rodziny i dusze w czyśćcu cierpiące.

18.00  Za + Gertrudę JASZKE od znajomych z Guidoto.


SOBOTA    ŚWIĘTO  ŚW. JÓZEFA  RZEMIEŚLNIKA  –  01.05

8.oo    Przez Niepokalane Serce Najświętszej Maryi za Kościół  Święty o wzrost Królestwa Bożego na Ziemi, o łaskę nawrócenia dla grzeszników, ludów i narodów.

18.00  Za + Rozalie ROŻEK od lokatorów z ul. Sportowej 23.


V NIEDZIELA  WIELKANOCNA  – 02.05

8.oo   Za + matkę Gertrudę SZMIT w pierwszą rocznicę śmierci i + Józefa SZMIT w 2 rocznicę śmierci.

9.3o    Za + Zofię RYBARCZYK i syna Piotra.

11.oo   Za + Józefa KOZŁOWSKIEGO od lokatorów z ul Jodłowej 37.

15.30   Nabożeństwo majowe

16.00  Msza św. w intencji dzieci przyjmujących sakrament Chrztu Św.:

              Oliwia PIETRZAK, Paweł Krzysztof WIECZOREK.