25 sierpień – Niedziela 21 Zwykła

8.oo    Za + ojca Roberta Glomb w rocznicę śmierci oraz ++ rodziców Zelmę          i Franciszka

9.3o  Za Parafian           

11.oo  Za ++ rodziców Emilię i Jerzego Golda, ich ++ rodziców Annę i          Joachima, Jana i Pawła

12.15   Za + Stefanię Drażyk w 1 rocznicę śmierci i + Andrzeja Handzlik w         12 rocznicę śmierci

15.oo Roczki

17.oo Za + Jana Klimek


26 sierpień – Poniedziałek – Uroczystość NMP Częstochowskiej

8.oo  1. Za + żonę Irenę w rocznicę śmierci i ++ z rodziny

            2. Za + Stanisława Musiał – od Zbigniewa i Moniki Tlałka, Michała i            Beaty Dudek, Andrzeja Musiał i brata Mariana

18.oo  Za + Helenę Świerk w 20 rocznicę śmierci


27 sierpień – Wtorek – Wspomnienie św. Moniki

8.oo  1. Za + Elżbietę Bujara w rocznicę śmierci, + męża Wiktora i ++     pokrewieństwo Bujara – Figler

            2. Za + Stanisława Musiał – od siostry Danuty

18.oo  Przez wstawiennictwo MB Różańcowej Królowej Polski z prośbą o          poszanowanie Krzyża Chrystusowego i panowanie Praw Bożych w naszej Ojczyźnie


28 sierpień – Środa – Wspomnienie św. Augustyna, bpa i dK

8.oo   1. Za + męża w rocznicę urodzin, ++ rodziców z obu stron,            wszystkich ++ z rodziny i dusze w czyśćcu cierpiące

            2. Za + Stanisława Musiał – od siostrzenicy Anny

18.oo  Za ++ rodziców Helenę i Zygmunta Marachowskich, + brata Jana, ++       dziadków oraz dusze w czyśćcu cierpiące


29 sierpień – Czwartek – Wspomnienie męczeństwa św. Jana Chrzciciela

8.oo   1. Za ++ Anielę i Kazimierza Kowalskich

            2. Za + Stanisława Musiał – od pracowników sklepu GAMA

17.oo    Za + Mariana Dymek w 1 rocznicę śmierci


30 sierpień – Piątek

8.oo 1. Za + mamę Helenę Grzybek w 17 rocznicę śmierci, + ojca Jana i             + męża Kazimierza

            2. Za + Stanisława Musiał – od rodziny Grzybów

18.oo  Za + ojca Józefa Felis w 20 rocznicę śmierci, + mamę Annę,                   ++ dziadków i ++ z rodziny Felis i Hylla


31 sierpień – Sobota

8.oo     1. Do Opatrzności Bożej i MB Różańcowej z podziękowaniem za   odebrane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Doroty i Józefa Koloch z okazji 45 rocznicy ślubu <TD>

            2. Za + Stanisława Musiał – od brata Zbigniewa i szwagra Andrzeja

18.oo  Za + męża Bronisława w 2 rocznicę śmierci, ++  rodziców z obu    stron, ++ z rodziny Wysockich i Polok


1 wrzesień – Niedziela 22 Zwykła

8.oo Z podziękowaniem Bogu i MB Różańcowej za 20-letnią obecność i posługę duszpasterską w naszej parafii Ks. Proboszcza Eugeniusza Pluty

9.3o W intencji Działkowców Rodzinnych Ogródków Działkowych „Jutrzenka”

11.oo  Za + Zygmunta Majewskiego w rocznicę urodzin

12.15 O zdrowie i Boże błogosławieństwo dla Tadeusza i całej rodziny

15.oo  Chrzty

17.oo  Do Opatrzności Bożej i MB Różańcowej z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Marii Bizon z okazji 80 rocznicy urodzin i Boże błogosławieństwo dla całej rodziny <TD>