25 listopad – Niedziela – Uroczystość Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata

8.oo  Przez wstawiennictwo MB Różańcowej Królowej Polski z prośbą o poszanowanie Krzyża Chrystusowego i panowanie Praw Bożych w naszej Ojczyźnie
9.3o  Za Parafian
11.oo Za + Jadwigę Frydrych w rocznicę śmierci i ++ Alfonsa Frydrych w rocznicę śmierci
12.15 Za ++ rodziców Weronikę i Władysława Mikuczewski w rocznicę śmierci i dusze w czyśćcu cierpiące
15.oo Roczki
17.oo  W intencji Joanny z okazji urodzin, z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o zdrowie, dary Ducha Św. oraz opiekę MB Różańcowej dla solenizantki i całej rodziny (TD)


26 listopad – Poniedziałek 

8.oo 1. Za + Jadwigę Smoleń
2. Za ++ Krzysztofa i Damiana Wyrymów w 10 rocznicę śmierci, ++ Czesławę i Stefana Fitas

18.oo W pewnej intencji


27 listopad – Wtorek 

8.oo 1. Za + Jadwigę Smoleń
2. Za ++ Krzysztofa i Damiana Wyrymów w 10 rocznicę śmierci, ++ Czesławę i Stefana Fitas1. Za + Jadwigę Smoleń
2. Za + Józefa Mrowiec w 30 dzień po śmierci
18.oo Przez wstawiennictwo MB Różańcowej Królowej Polski z prośbą o poszanowanie Krzyża Chrystusowego i panowanie Praw Bożych w naszej Ojczyźnie


28 listopad – Środa 

8.oo  1. Za + Jadwigę Smoleń
2. Za ++ rodziców Katarzynę i Eugeniusza Szkulskich – od syna, córki i wnuków

18.oo Za ++ Zdzisława i Janusza i ++ ich rodziców


29 listopad – Czwartek

8.oo  1. Za + Jadwigę Smoleń
2. Za ++ rodziców Izabelę i Zygmunta Porządnych
17.oo  Za + męża Franciszka w 20 rocznicę śmierci, + syna Marcina i ++ z rodzin Niemczyk i Lanuszny


30 listopad – Piątek – Święto św. Andrzeja Apostoła

8.oo  1. W intencji Ks. Andrzeja Pluty z okazji imienin – od Legionu Maryi
2. Do Opatrzności Bożej i MB Różańcowej z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Barbary Wacławek z okazji 70 rocznicy urodzin i Boże błogosławieństwo dla całej rodziny (TD)

18.oo Za + mamę Genowefę Knop w rocznicę śmierci, + ojca Mariana i wszystkich krewnych z obu stron


1 grudnia – Sobota 

8.oo  1. Przez wstawiennictwo MB Różańcowej Królowej Polski z prośbą o poszanowanie Krzyża Chrystusowego i panowanie Praw Bożych w naszej Ojczyźnie
2. Za + Anielę Jambor oraz ++ z rodzin Myszur, Sewera i Michalik

18.oo Za + ojca Franciszka w rocznicę urodzin, + matkę Krystynę, ++ rodziców Alfreda i Matyldę


2 grudzień – I Niedziela Adwentu

8.oo  Za + Krystiana Tasarz w 16 rocznicę śmierci, ++ rodziców, teściów i pokrewieństwo z obu stron
9.3o  Za Parafian
11.oo Za + Jadwigę Smoleń – od Andrzeja i Krystyny Wilk
12.15 Za + Zygmunta Porczak, ++ rodziców z obu stron, + siostrę Urszulę, + brata Antoniego
15.oo Chrzty
17.oo  Za + mamę Łucję w 90 rocznicę urodzin – od córki Basi z Rodziną