●  I NIEDZIELA  WIELKIEGO  POSTU     26.02

8.oo   Za + Franciszka MATULĘ w 20 rocznicę śmierci, + Władysława w 18 rocznicę śmierci, + siostrę Marię oraz + Romana.

9.30   Za Parafian.

11.00  Za + mamę Zdzisławę STĘPIEŃ w rocznicę śmierci.

15.15  Gorzkie żale z kazaniem pasyjnym.

16.00  Za ++ Bernarda, Elżbietę, Magdalenę i Alojzego HERMANÓW, oraz ++ pokrewieństwo z obu stron
              i dusze w czyśćcu cierpiące.


PONIEDZIAŁEK       27.02

8.oo   Przez wstawiennictwo MB Różańcowej Królowej Polski z prośbą o poszanowanie Krzyża Chrystusowego i panowanie Praw Bożych w naszej Ojczyźnie.

18.00  Za ++ rodziców Hildegardę i Franciszka FOGTÓW, Martę i Romana TKOCZÓW, ++ siostry Urszulę i  Jadwigę oraz ++ szwagrów i + Elfrydę.


WTOREK       –  28.02

8.00   Za ++ rodziców Marię i Jerzego BARTONIÓW, ++ z pokrewieństwa z obu stron.

18.00  Za + brata Jana CICHEGO w 12 rocznicę śmierci oraz dusze w czyśćcu cierpiące.


ŚRODA         01.03

8.00   Za + Norberta HABRASZKĘ w 5 rocznicę śmierci oraz na pamiątkę ziemskich urodzin.

18.00  Za + Mariana BOBERA na pamiątkę ziemskich urodzin.


CZWARTEK  ● I CZWATEK  MIESIĄCA      02.03

8.00   O nowe powołania kapłańskie, zakonne i misyjne, w intencji naszych duszpasterzy o błogosławieństwo Boże i zdrowie – intencja od Rodziny Różańcowej.

17.00  Za + Teresę WITKOWSKĄ – od lokatorów z ul. Sosnowej.


PIĄTEK  ● I PIĄTEK  MIESIĄCA –  03.03

8.00   Msza św. wynagradzająca Bożemu Sercu za wszystkie zniewagi, bluźnierstwa i nieuszanowania względem Boga popełnione.

17.15  Droga krzyżowa.

18.00  Za ++ siostry: Wandę KOSZELNĄ i Krystynę KŁAĆKĘ, + brata Wojciecha JĘDRZEJCZYKA, ++ rodziców Jadwigę i Franciszka.


SOBOTA  ●  ŚWIĘTO  ŚW.  KAZIMIERZA  KRÓLEWICZA  ●  I  SOBOTA  MIESIĄCA  – 04.03

8.00  Przez Niepokalane Serce Maryi za Kościół Święty o wzrost Królestw Bożego na ziemi, o łaskę nawrócenia dla grzeszników, ludów i narodów.      

18.00  Za ++ rodziców Genowefę i Romana BIERNATÓW oraz ++ pokrewieństwo z obu stron.


● II NIEDZIELA  WIELKIEGO  POSTU   –  05.03

8.oo   Msza dziękczynna w pewnej intencji.

9.30   Do Opatrzności Bożej i MB Różańcowej z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o Boże Błogosławieństwo i zdrowie dla Janusza KRALA z okazji 45 r. urodzin.

11.00  Za + męża Henryka WOJTALĘ, + córkę Mariolę KURPAN, + brata Władysława, ++ rodziców Annę i  Stanisława MAKIELAKÓW oraz dusze w czyśćcu cierpiące.

15.15  Gorzkie żale z kazaniem pasyjnym.

16.00  Msza św. z dzieleniem sakramentu chrztu św. dla dziecka: Igor, Tomasz MIKŁASZ- LASKA.